Nikt nie zniewoli Brytanii !

26.6.2016

kości rzucone – alea iacta est

Rozpoczęła się rewolucja światowa: Brytania władała nad morzami, nikt nie zniewoli Brytanii.

Jaki widok mieli przed sobą synowie Izraela, po cudownym przekroczeniu Morza Czerwonego ?

Obraz wielkiego Poussina (1594 – 1665) Wojownicy Faraona zatopieni, (w prawym rogu obrazu morze wyrzuca martwego żołnierza i jego wspaniałą broń rabują). Nie są smutni, ale i nie weselą się. Przede wszystkim obawiają się. Są wolni, ale jeszcze umysły spętane niewolnictwem. Jeszcze nie wiedzą czym jest wolność, obawiają się jej bardziej niż znanego im poddaństwa.

Co się skrywa w wolności? Taka jest właśnie obecna sytuacja narodu brytyjskiego: odważyli się przejść przez Morze Czerwone, ale obawiają się wolności. Czego oni się boją?

Naród ten, jak zwierzę trzymane w klatce, przyzwyczaiło się do poddaństwa, (pisał Machiavelli w „Rozważaniach”) ale po wypuszczeniu na wolność, pozostawione własnemu losowi, nie umiejące się samo wyżywić, nie znające skrytek, padnie ofiarą pierwszemu, kto zechce je znów zniewolić. Jest to okazja dla szarlatanów.

Przejść Morze Czerwone, przejść Rubikon: ileż odwagi całego narodu na to potrzeba, Brytyjczycy odważyli się uciec z domu niewoli, do którego wstawiła ich gnębiąca tyrania „Unii Europejskiej”. „Kości rzucone”, ( „Alea iacta est” ) powiedział Juliusz Cezar po przekroczeniu Rubikonu w znaczeniu: „nie ma powrotu, strefa niebezpieczna, rezultat w rękach losu”.

Brytyjczycy odważyli się zadziałać inaczej, niż cała Europa. Nie pierwszy to raz, z tradycją niezawisłości, z wrodzonym sprzeciwem wszelkiemu przymusowi i poddaństwu. To ich wyjście będzie wyjściem wszystkich Europejczyków, a nawet więcej. Oni opuścili dom niewoli.

O tajnych liczbach w Wielkiej Brytanii (art. po hebrajsku)

https://dzismis.com/2016/07/12/brytanio-troszcz-sie-o-siebie/ (art. po polsku)

Henryk VIII opuszcza Unię Europejską. (art. po hebrajsku)

Wpierw był wód lazur, aż się stało
Rzekł Bóg: – Z fal wyłoń się, Brytanio
Z rozkazu Niebios wynurz się Brytanio
Nam przekazano ten ląd
w użytkowanie
I śpiewał chór aniołów przy nadaniu:
„Rządź Brytanio, Tyś Panią wszystkich mórz
Nie dla Brytyjczyków – smycz i knut!
Rządź Brytanio, po falach śmiało mknij
Nie zniewoli Ludu Twego, nikt!”

(Rządź Brytanio, hymn floty królewskiej, 1740)

1. Większość Brytyjczyków zrozumiała, że są niewolnikami, w upiornej wizji otwartego wspólnego świata, z niewybieralnym Rządem Najwyższym, administrującym socjalistyczną utopię „Unii Europejskiej”. Lecz wizja stała się dystopią (art. po hebrajsku) zła i tyranii, z nie chronionymi granicami, łup dla każdego emigranta i terrorysty, rozpadająca się gospodarka, bezrobocie i przygnębienie. Odebrano im moc, nadano ją urzędownikom w Brukseli a ich dobro odesłano na sam koniec kolejki. Obłęd schwytany w obłęd.

W tej sytuacji pozostała tylko ucieczka z Domu Niewoli i tak zdecydowała większość. Jest to ich wiosna, są przerażeni falami emigrantów (pół miliona w roku 2015) ze wschodniej Europy, z Bliskiego Wschodu, z Afryki, z niesamowitą obecną i przyszłą demografią. Tak samo jak uciekły państwa z raju komunistycznego, tak Brytania pierwsza ucieka z raju socjalistycznego.

Ci co się sprzeciwiali, przewidywali niepowodzenie, ale zapomnieli, że nie Unia Europejska stworzyła Brytanię, lecz Brytania stworzyła Unię Europejską. Ona jest sercem i „muzą wolności”. Jej odejście świadczy o miejscu z którego uciekła. Wybór wolności świadczy o tym co było przedtem.

Pierścień upadł: o śmierci Aleksandra europejskiego. (art. po hebrajsku)

2. No i „Europejczyk” umarł. Doświadczenie Unii miało zlikwidować nacjonalizm, stworzyć nowego człowieka, miał nim być „Europejczyk”. Znieść granice (Schengen), stworzyć jeden otwarty kosmos.

Okazuje się, że nacjonalizm grzebie Unię, zamiast Unia nacjonalizm. Historia Unię zwycięża, zamiast ona historię. Okazało się, że próba stworzenia Europejczyka tylko wzmocniła nacjonalizm, który był tam zawsze. Tak samo jak Arabizm i Pan-Arabizm próbowały stworzyć „Araba” skrywając etniczność, religie, nacjonalizmy i klany. Liga Arabska była iluzją (art. po hebrajsku), dokładnie jak Unia Europejska.

Wspólna granica, wspólny pieniądz, wspólna gospodarka, wspólny rząd, wspólny los? Znany ekonomista brytyjski Friedrich von Hayek (1899 – 1992) już udowodnił, (The Road to Serfdom, Droga do Poddaństwa) że im większy rząd, tym większa utrata wolności.

Narodom innym, nie tak szczęsnym
Tyrani piszą kolej dziejów ich
Pod jarzmem, ciężki los pisany im
A wolnośc Twoja – owocuje pięknie
Zazdrości świat, a Tyran drży
Rządź Brytanio, Tyś Panią wszystkich mórz
Nie dla Brytyjczyków – smycz i knut!
Rządź Brytanio, po falach śmiało mknij
Nie zniewoli Ludu Twego, nikt!

3. Po przejściu morza przez Brytanię nadejdzie teraz prawdziwa europejska „wiosna nacjonalizmów” i wciąż będzie potężnieć: nie tylko zażądają zwrotu ich narodowości (i stanie się to w Danii, Holandii, Austrii, Słowacji, Grecji, Francji, Szwecji i w innych krajach), lecz także rozpadną się na pomniejsze grupy etniczne, (art. po hebrajsku) religijne, mniejszościowe, narodowościowe, ze wspomnień historii. One milczą teraz „grzmiącym milczeniem” (tum tacent clamant). One wszystkie obecnie obserwują Brytanię przechodzącą Morze Czerwone i szykują się.

Powstają partie prawicowe. One przyspieszą rozkład Unii i Unia przyspieszy ich powstanie, proces jest już wyraźny. Za rok Europa będzie już inna, gdy partie socjalistyczne upadną i partie nacjonalistyczne je wymienią. Brytania przecież jest precedensem.

A rewolucja jeszcze bardziej się rozprzestrzeni.

kosci

Kości rzucone.

” ‚Czy sobie wyobrażasz, że każdy Grek może zostać królem? Zle, gdy jest zbyt wielu dowódców. Potrzebujemy jednego dowódcę, jednego króla, który będzie dowodził całą resztą’. I tak Odyseusz stał się dowódcą ogromnej armii” (Homer, Iliada) – i pewien Mojżesz (ten z podniesioną ręką) w przejściu Morza Czerwonego, na obrazie Poussina.

4. Jest to zwycięstwo nie powiązanych, ludzi prostych którzy nie mają do kogo podnieść telefonu, którzy już dziesiątki lat przyglądają się uczcie podziałów korzyści i pieniędzy pomiędzy elitami „poprawnych politycznie”. To ci, którzy zrobili z „Unii Europejskiej” platformę dla podniesienia ich osobistego statusu: skorumpowani urzędnicy, biznesmeni, krórzy dzIęki niej prosperują, „intelektualiści”, którzy nadali legitymację uprawianemu hedonizmowi. Nadają swoim nagrody, gdy wszyscy zdają sobie sprawę z wartości zawartych w tym opłat.

Zwyciężyli giełdę, prostym prawem: im gorzej gospodarczo, tym lepiej dla giełdy. Giełdy modlą się aby ten światowy kryzys trwał dalej, bo przy zerowych stopach procentowych, bursa jest główną opcją. Miliony bezrobotnych w Europie przyglądają się ucztom zysków, opcji i dywidend dla tych, którzy prosperują kosztem ich upadku.

Londyn już nie jest miastem brytyjskim, mnóstwo obcych, żyjących z ekonomiki poprawności politycznej, i dlatego było do przewidzenia że Londyn sprzeciwi się wyjściu. Londyn stał się Marią Antoniną, nie odczytującej prawidłowo tej rewolucji. Na tym opiera się Donald Trump, właśnie dlatego rosną jego możliwości osiągnięcia prezydentury USA, bo Brytania odważyła się na przejście Morza Czerwonego i ustaliła precedens: Trump unosi się na falach nowej ludowej rewolucji; natomiast Clinton uwięziona jest w klatce starego snu politycznej poprawności Obamy, Kerryego i Unii Europejskiej.

Jest to zwycięstwo człowieka nad ideą, choćby najpiękniejszą. Globalizacja jest piękna na papierze, ale cena jaką ludzie płacą jest ciężarem nie do zniesienia. Jest to przejście przez Morze Czerwone indywidualizmu, powrót do domu.

Podobne procesy przebiegają także i u nas, patrzymy na te same elity, których członkowie wzajemnie się hołubią i rozdzielają pomiędzy sobą nagrody i korzyści: usługa za usługę,

Niech rośnie wielkość Twa i siła
Na trwogę tych, co wrogie srożą akty
Na trwogę wrogów Twych, zza granic
Tą burzą, która – po niebie gromy ciska
Rodzimy dąb – korzenie karmi
Rządź Brytanio, Tyś Panią wszystkich mórz
Nie dla Brytyjczyków – smycz i knut!
Rządź Brytanio, po falach śmiało mknij
Nie zniewoli Ludu Twego, nikt!

5. Szyld uznano za udany: „Unia Europejska”, ale po przekroczeniu Morza Czerwonego przez Brytanię, elitarni przywódcy Unii już rozumieją przynajmniej to, że od szyldu – tylko dołączający, przeszli do szyldu – tylko opuszczający. Unia wygląda obecnie jak klub złapanych w zasadzkę, którym jeszcze nie udało się uciec ze Związku Radzieckiego. I kto by chciał dołączyć się do ofiar pozbawionych szczęścia? „Błogosławiona Wyspa” zabrała wraz z sobą błogosławieństwo.

Nie warto otwierać drzwi nieszczęściu, bo z nim przyjdzie długi szereg jemu podobnych.

I na ile będzie wzrastać liczba opuszczających, tym większy będzie ciężar utrzymania dla pozostałych. Kto opłaci te nieudane ekonomicznie państwa: Grecję, Hiszpanię, Włochy i Francję ? I jeśli mowa wyłącznie o wskaźniku ekonomicznym, wzrasta potęga nielubianych Niemiec, z labiryntem biurokracji, zarządzeń, w mieszaninie języków, zakazów, pisaniny i obaw.

6. To rewolucja ludowa: świat doszedł do końca epoki politycznej poprawności. Od drugiej wojny światowej lewica ustawiała się jako pośrednik pomiędzy społeczeństwem a siłą, ale siła, która wpadła w ręce milionów dzięki internetowi, odebrała potrzebę pośrednictwa. Z pośredników stali się zamkniętą gildą rządzącą. Na przykład we Francji: władza jest tam wciąż zamknięta dla milionów i to się zmieni Wielkim Wybuchem.

Mamy we Francji kilka wyższych uczelni na których uczy się francuska elita. Pozornie egzaminy wstępne są trudne i otwarte dla wszystkich, ale w rzeczywistości elita jest tak zaprojektowana, że będzie przyjęta. Oni skończyli Po Science (Po – znaczy polityczne), Ecole Normale Supérieure, Liceum Pedagogiczne, a także, oczywiście szkołę rządzenia Ecole Nationale d’Administration, i dane pokazują, że 70 % przywódców politycznych i ministrów byli uczniami w tych szkołach. Oni znają się nawzajem, zarówno prawicowi jak lewicowi, ale oni nie znają wystarczająco dobrze nowej Francji. Dlatego rewolucja przeciw tym elitom nadejdzie, bo są wyalienowani z rzeczywistości, i widzimy to w zamieszkach przeciw reformie prawa pracy, które ciągną się już piąty miesiąc, w wielkich miastach francuskich.

Dziwne, że właśnie konserwatywni Anglicy zaczęli tę rewolucję, nie Francuzi.

Powiększa się jeszcze jedno wyalienowanie: te właśnie wynoszące się nad innych elity połączyły się akurat z socjalistami i partiami „Pracy” i tym wzmocniły tym partiom siły i one popierają globalizację. Dlatego niebieski kołnierz, który te partie miały popierać, połączył się z prawicą w braku innego wyboru. Elity zdradziły podwójnie: odsunęły ich od źródła siły i oderwały od nich ich naturalnych reprezentantów. Teraz już rozumiemy ile gniewu jest w odejściu Brytanii: jest to głos tych, którzy głosu nie mają.

Jest to także najbardziej demokratyczna z rewolucji. Przestraszone elity zwracają się do środków nie-demokratycznych (powtórny plebiscyt ?) co tylko zwiększa rozmiary gniewu.

Rule Britannia


Jakaż różnica pomiędzy spoistością wojska z jedną chorągwią, jednym dowódcą – a wspólną koalicją .” ( „o wojnie” Karol von Klauzniewicz) . „Unia Europejska”   jest niemożliwą koalicją   (art. po polsku) wielu języków, narodów, różnych nadziei, rozczarowań i skrytych zamierzeń, jest wzmagającym się wirem, który wzmaga z dnia na dzień. A kto walczy przeciw ISIS? koalicja.

Tyrani butni, w swym zapale
Do swoich stóp chcą rzucić Twą potęgę
Nastawać będą wciąż na Ciebie
Na wrogów zgubę, a Twoją wieczną chwałę
Niech hojnie ich ogarną Twe płomienie
Rządź Brytanio, Tyś Panią wszystkich mórz
Nie dla Brytyjczyków – smycz i knut!
Rządź Brytanio, po falach śmiało mknij
Nie zniewoli Ludu Twego, nikt!

Jak udało się socjalistycznej lewicy (wcale nie jest socjalistyczna) utrzymać tak długo swe siły? Obietnicami dobrego zycia, bezpieczeństwa i stabilności. Ale te wszystkie obietnice ulatują obecnie z dymem ognia w Europie a szeroka publika zrozumiała, że była oszukiwana przez te wszystkie lata. Chojni pośrednicy okazali się tyranami.

To upadek globalizacji (także w izraelu), zwolenników poprawności politycznej, giełdy, każdego kto utrzymywał się z fałszu europejskiego, pisaliśmy już o tym w „Czarodziejskiej Górze”(art. po hebrajsku) Tomasza Manna, opisującego okres przed pierwszą wojną światową.

W obecnej rewolucji lud zawładnął środkami przekazu, niewolnicy uciekają z domu niewoli. Dlatego Donald Trump przeraża zarówno demokratów jak i elity republikańskie, bo zagraża, że odbierze im siłę. Gilda prawicowo lewicowa jednoczy się przeciw tym, ktorych pozornie reprezentowała. Te elity są w głębokiej żałobie z wszystkimi znanymi cechami żałoby: zaprzeczenie (podpisują petycje przeciwko? -widzieliśmy jak łatwo można sfabrykować te petycje, podpisywać w każdym państwie, udając Anglików, tutaj petycja popierająca rozdzielenie Londynu od Wielkiej Brytanii (po angielsku) i oddzielne przyłączenie się do Unii Europejskiej), gniew, rozrachunek, przygnębienie i akceptacja.

7. Jest to dalszy ciąg fali wstrząsów „wiosny arabskiej”, które wciąż potężnieją, ogarniając świat. Upadek państw arabskich przyniósł zniszczenie i miliony uchodźców ruszyły na Europę, której schengenskie granice są otwarte. W powstałej próżni wzmógł się fanatyczny islamizm, dżihad, ISIS, Boko Haram, i wzmogła się ucieczka milionów uciekinierów i uchodźców szukających pracy. Emigranci przynoszą z sobą terror i radykalizują miejsowych muzułmanów. Tego procesu nie można powstrzymać.

Nowe zjawisko: także w Egipcie zaczyna się emigracja do bliskiej Europy, bo ta możliwość stała się realna. Unia Europejska zmusza Włochy do ratowania milionów infiltrantów drogą morską, aby rozesłać ich do państw członków Unii. Jest to recepta na krach.

Kiedyś Europejczycy z przyjemnością mówili o naszym problemie demograficznym, który blednie w porównaniu z ich problemem, bo my mamy granice zamknięte, a dzietność żydowska jest u szczytu wszelkich czasów. U nich granice są otwarte i dzietność ujemna. Jaką mają przyszłość? I im gorzej będzie Zydom, tym bardziej wzmoże się alija (emigracja) do Izraela.

Pułapka: im bardziej Europa będzie się bronić usiłując zamknąć się w twierdzy, tym bardziej wzmoże się gniew muzułmanów, wewnatrz i na zewnątrz, przeciw Europie.

8. Tym, kto stara się z calych sił utrzymać stary porządek w Europie i na świecie, przeciw ludowej rewolucji, to oficjalna prasa. Już od dawna nie informuje lecz kreuje, próbuje zmumifikować przeszłość. Ale zwykli Brytyjczycy widzą jaka jest prawda, więc poziom wiary w media jest niewielki. Właściwie, i to znowu odowodnił plebiscyt, nie ma znaczenia co prasa pisze bo jej nie wierzą. (art. po polsku). Odwrotnie, przekorność skłania ludzi do działania dokładnie odwrotnego niż zalecane, czy polecane. Właśnie w ostatnich tygodniach media stały się trąbą propagandową korzyści pozostania w „Unii”, a rezultaty są już wiadome.

Już nie ma obiektywnych badań (wszystkie są wymysłem, na zamówienie), nie ma obiektywnych komentatorów, reporterów i innych ludzi starego świata. Oni nie rozumieją, że informują o świecie, który już nie istnieje. Nadszedł internet i sprywatyzował przekaz wiadomości i wiedzy, więc pośrednicy przekazu – są niepotrzebni i podejrzani. To jest przyczyną że oni wszyscy, jeden po drugim, plajtują. Prosty człowiek ma dzisiaj siłę, którą w przeszłości miało tylko państwo. Rewolucja przekazu prowadzi do rewolucji politycznej i wiedza należy do wszystkich.

Tyś naszym obfitości rogiem
Tyś blaskiem miast rozkwitających
Tyś blaskiem miast rozkwitających
Tyś jest podstawa, przyszłość leży w Tobie
Tyś brzegów wszystkich – jasnym słońcem
Rządź Brytanio, bądź Panią wszystkich mórz
Nie dla Brytyjczyków – smycz i knut!
Rządź Brytanio, po falach śmiało mknij
Nie zniewoli Ludu Twego, nikt!

9. A my? Elity europejskie, a także nasze, przedstawiały nas jako odejście od normy w tym kosmopolitycznym świecie. Zamykamy się w murach granicznych, zajmujemy się wypędzaniem, bezpieczeństwem, terrorem. Po plebiscycie brytyjskim okazuje się, że właśnie „Unia Europejska” jest wyjątkiem od normy. Wszyscy nagle stali się nacjonalistami, zamykają się w granicach, budują mury i zajmują się wypędzaniem, bezpieczeństwem i terrorem. Nie my jesteśmy po niewłaściwej stronie histoii, lecz właśnie Unia. Powstało tak wiele wspólnych mianowników pomiędzy nami a państwami Europy. Ta Unia ugodziła w nich i w nas.

W dodatku w Brytanii są tysiące Izraelczyków z paszportami wschodnio europejskimi i tysiące z paszportami francuskimi. Co będzie gdy ich wypędzą? Izrael zawsze będzie na swoim miejscu.

A co się stanie z „paszportem europejskim”? Jeszcze jedna iluzja nadmuchana przez izraelskie elity aby podkreślić wspaniałości utopii antynacjonalistycznej. Bez Brytanii ten paszport jest mniej wart. Jeśli Amerykanie odbiorą zwolnienie z wizy temu paszportowi z obawy przed terrorem dziesiątków tysięcy muzułmanów posiadających ten paszport, co z niego pozostanie? Biedni Hiszpanie, wyrzucili Zydów, przez antysemityzm, a teraz usiłują im dać paszport hiszpańsko europejski, (art. po hebrajsku) też przez antysemityzm. Sądzą, że Zydzi są bogaci, udani, rządzą światem, i warto „ich sprowadzić” aby wzmocnić upadającą gospodarkę.

Paszport izraelski jest normalny. Paszport europejski jest odejściem od normy.

10. Nam wygodniej stać wobec państw, a nie różnych organizacji, potrzebujących wspólnego mianownika, zawsze na nasz rachunek. Obecnie, gdy rozpadł się swiat arabski i nie ma już potrzeby wspólnego mianownika, nadeszła kolej na Europę, która zostanie zmuszona do coraz intensywniejszego zajmowania się sama sobą, i swym ponurym losem. (art. po polsku). Francja, oczywiście, zechce przeciągnąć uwagę na Izrael, ale najwyraźniej tego socjalistycznego rządu już nie będzie w przyszłym roku, a już pewnie wiecie, że efekt tulipanu godzi (art. po polsku) w tego kto usiłuje mu zaprzeczyć i to oczekuje Europę.

Brytyjczycy wzięli na siebie przejście Rubikonu, odważnie inspirując świat tym krokiem. Brytania przeszła przez Morze Czerwone wolności i niezależności, a my wszyscy razem z nią. Rewolucja angielska jest naszą rewolucją:

Muzy – wolności i swobody

Szczęśliwy Twój nawiedzać będą brzeg
Ten szczęsny ukochają, wolny brzeg
O wyspo miła, Tyś najpiękniejszą z koron
Tyś krajem dzielnych, zacnych serc
Rządź Brytanio, Tyś Panią wszystkich mórz
Nie dla Brytyjczyków – smycz i knut!
Rządź Brytanio, po falach śmiało mknij

Nie zniewoli Ludu Twego, nikt!

26.6.2016

Obrazek

Dr. Guy Bechor, heads the Middle East Division at the Lauder School of the Governement. He has written several books and academic articles on Arab civil law and the politics and history of the Arab Middle East. Dr. Bechor has served as a lecturer and consultant to the IDF, Israel Police and Israeli Ministry of Foreign Affairs. He helped establish the Arabic website of the Yedioth Aharonot daily newspaper and has been an Arab affairs commentator for leading newspapers and TV stations like CNN, Al-Jazeera and the BBC. Dr. Bechor is a member of the Israeli Bar Association and the Israeli Press Council.

tłumaczenie z hebrajskiego przez Olgę Degani

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s