KILKA SŁÓW NA TEMAT ŚCIANY ZACHODNIEJ W JEROZOLIMIE

Dlaczego Ściana Zachodnia budzi tyle zainteresowania i emocji? Jedna ściana stała się naraz symbolem judaizmu, konfliktu ze światem arabskim, syjonizmu i jego sukcesów militarnych a ostatnio także feminizmu i społeczeństwa obywatelskiego. Żadna gwiazda Hollywood czy zagraniczny polityk, odwiedzając Jerozolimę, nie zapomni o wizycie pod Ścianą i pamiątkowym zdjęciu dla mediów. Przyjrzyjmy się historii Ściany i… Czytaj dalej KILKA SŁÓW NA TEMAT ŚCIANY ZACHODNIEJ W JEROZOLIMIE

Analiza: Dlaczego młodzi Europejczycy nie rozumieją izraelskich „osadników”

Dzisiejsza Europa chce zapomnieć Boga, nacjonalizm, znaczenie rodziny i Holokaust – i w tym zrozumieniu stoi w sprzeczności z podstawową koncepcją Izraela. Autor: Yishai Fleisher, JNS Gdy przywódcy światowi zebrali się w zeszłym miesiącu w Jerozolimie, aby uczcić Auschwitz i upamiętnić 75 lat od jego wyzwolenia, byłem w moim biurze w Hebronie z dwoma Niemcami.… Czytaj dalej Analiza: Dlaczego młodzi Europejczycy nie rozumieją izraelskich „osadników”

Misja Żydów

Jeśli zada się pytanie chrześcijanom – zapewne nawet ośmioletniemu – co jest ich misją, jako chrześcijan, odpowiedzią będzie prawdopodobnie: „doprowadzić ludzi do Jezusa” albo „głosić Ewangelię”. Jeśli zada się to samo pytanie nie-chrześcijaninowi („co jest misją chrześcijan?”) odpowiedz będzie taka sama. Prawie wszyscy, chrześcijanie i nie-chrześcijanie, wiedzą, co jest misją chrześcijan.Jeśli natomiast zapytamy jakiegokolwiek Żyda,… Czytaj dalej Misja Żydów

Halacha praktyczna: Czy jest wykroczeniem zignorowanie prośby (np. e-mailem) o modlitwę za osobę będącą w potrzebie? W jaki sposób powinno się odnosić do rodzica lub rabina, kiedy się za nich modli?

Często natrafiamy na zawiadomienia na tablicach ogłoszeń lub w e-mailach z prośbą o modlitwę za ciężko chorego, nie daj Boże! Czy na osobie, która przeczyta taką informację, spoczywa obowiązek modlitwy za chorego, czy też może ją zignorować? Dzieło Misznat Pikuach Nefesz (s. 278) orzeka, że ten, kto słyszy o ciężko chorej osobie i się o… Czytaj dalej Halacha praktyczna: Czy jest wykroczeniem zignorowanie prośby (np. e-mailem) o modlitwę za osobę będącą w potrzebie? W jaki sposób powinno się odnosić do rodzica lub rabina, kiedy się za nich modli?

Odpowiedź na pytanie "Gdzie jest człowiek, który tędy biegł?", czyli o kłamstwie ratującym życie.

Czy kłamstwo jest złem?Odpowiedź na to pytania nie są wcale aż tak oczywista, jak jesteśmy skłonni uważać bez głębszego zastanowienia. Kłamstwo najczęściej bywa złem, Tora zakazuje kłamstwa (np. Wajikra 19, 11: „nie okłamujcie jeden drugiego”, Szemot 23, 7: „Oddal się od wszelkiego kłamstwa”), ale wcale nie zawsze i nie wszędzie jest to postawa właściwa.Przykład klasyczny,… Czytaj dalej Odpowiedź na pytanie "Gdzie jest człowiek, który tędy biegł?", czyli o kłamstwie ratującym życie.

Judaizm a marksizm – całkowita opozycja.

Karol Marks był wnukiem ortodoksyjnych rabinów. Nie jest to fakt bez znaczenia. Jego rodzinne środowisko tradycyjnie podlegało wpływom idei wolności i sprawiedliwości tak charakterystycznych dla judaizmu i jego moralnych dylematów. Idea „naprawiania świata” (tikkun olam) była tam obecna w sposób naturalny w szczególnej wrażliwości i podświadomych obsesjach. Ociec Marksa porzucił judaizm, dokonał konwersji na luteranizm,… Czytaj dalej Judaizm a marksizm – całkowita opozycja.

Wyssane z mlekiem matki (3)

Po 2 Wojnie Światowej Polska była przez 45 lat pod sowieckim butem. Alianci sprzedali ją w Jałcie, razem z kilkoma innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej. Taka była sytuacja i takie były tej sytuacji skutki. Pod okiem „Wielkiego Brata” władzę sprawowali miejscowi komuniści, którzy bez pardonu unieszkodliwiali lub likwidowali faktycznych i potencjalnych wrogów „ludu pracującego”.Po… Czytaj dalej Wyssane z mlekiem matki (3)