O co chodzi w "czystości rytualnej"

Czytelnik zadał pytanie: „Dlaczego rytualna czystość, o której tyle mówi Tora, jest tak istotna dla Boga?„ Można odpowiedzieć na to najprościej w ten sposób: ponieważ wszystko wskazuje na to, że Bóg chce, aby człowiek koncentrował się na życiu. To bardzo obszerny temat. Jednak najważniejszą sprawą jest fakt, że rytualna nieczystość ma najczęściej związek z zetknięciem… Czytaj dalej O co chodzi w "czystości rytualnej"