EUTANAZJA A JUDAIZM

Aktywna eutanazja jest absolutnie zakazana przez żydowskie prawo religijne. Traktat Semachot mówi, że goses (umierający) jest uważany za człowieka wciąż żyjącego w każdym z możliwych sensów. Rabi Meir, w komentarzu do Miszny (Szabat 23:5), naucza: „Umierający może być porównany do słabego płomyka ognia. Gdy tylko ktoś go dotknie, płomyk zgaśnie. Tak więc, ktokolwiek zamyka oczy… Czytaj dalej EUTANAZJA A JUDAIZM