Naczelni Rabini Polski

Naczelnym Rabinem Polski jest od lat Michael Schudrich. Kim byli jego poprzednicy w okresie powojennym? Ber Percowicz (1945-1956; 1957-1961) – urodzony w roku 1873. Pełnił funkcję Naczelnego Rabina PRL do śmierci w roku 1961. Uszer Zibes (1961-1966) – urodzony w 1912 w Równem. Studiował w Wyższej Szkole Rabinackiej w Wilnie, którą ukończył w roku 1932.… Czytaj dalej Naczelni Rabini Polski