Czy szkoły żydowskie i chrześcijańskie będą nauczać prawdy o Ameryce i rasizmie?

„Nie przyłączaj się do większości, aby czynić zło”. – Ks. Wyjścia 23: 2. ……. Kiedy chodziłem do jesziwy, doceniano Amerykę. Amerykę uważano, zgodnie ze słowami Menachema Schneersona (Lubavitcher Rebbe), najbardziej wpływowego rabina XX wieku, za „medina szel chesed” – „kraj życzliwości”. Rabin wiedział, podobnie jak wszyscy amerykańscy Żydzi, że w Ameryce jest wielu antysemitów, że… Czytaj dalej Czy szkoły żydowskie i chrześcijańskie będą nauczać prawdy o Ameryce i rasizmie?