Żydowskie przykazania dla całej ludzkości. ‚Szewa Micwot Bnei Noach’

Położyłem moją tęczę na obłoku i będzie znakiem przymierza pomiędzy Mną a ziemią. Gdy umieszczę obłok nad ziemią – tęcza będzie widoczna na obłoku.(…)  Gdy tęcza będzie na obłoku, to będę ją widział, by wspomnieć wieczne przymierze pomiędzy Bogiem a wszelką żywą istotą i wszelkim stworzeniem, które jest na ziemi. I powiedział Bóg do Noacha: To… Czytaj dalej Żydowskie przykazania dla całej ludzkości. ‚Szewa Micwot Bnei Noach’