NIEZNANY LIST PATRIOTYCZNY RABINA DO KOŚCIUSZKI Z ROKU 1792

Artykuł zamieszczony w „Głosie Gminy Żydowskiej” w październiku 1937 r. Pierwsza rocznica Konstytucji Trzeciego Maja była niezwykle uroczyście obchodzona w Rzeczypospolitej, nie tylko w Warszawie, ale też na prowincji, w stolicach województw, ziem i powiatów, małych nawet mieścinach i dworach 1). Udział Żydów w tych uroczystościach — było to w przededniu załatwienia sprawy żydowskiej przez Sejm… Czytaj dalej NIEZNANY LIST PATRIOTYCZNY RABINA DO KOŚCIUSZKI Z ROKU 1792