Żydokomuna w słowach „jednego z nich”

W Warszawie, w roku 1905, Maksymilian Horwitz, wnuk rabina gminy wiedeńskiej Lazara Horwitza, ówczesny działacz PPS, późniejszy członek Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski i Komitetu Wykonawczego Międzynarodówki Komunistycznej, napisał blisko stustronicową broszurę pod tytułem „W kwestyi żydowskiej”. Ukazała się ona w Krakowie w roku 1907. Autor, wówczas niespełna trzydziestoletni, odnotowując przełomowy proces odchodzenia Żydów od… Czytaj dalej Żydokomuna w słowach „jednego z nich”