Kim są Palestyńczycy?

Przyjęte jest na świecie i w Izraelu, że Państwo Izrael wywłaszczyło Palestyńczyków z ich ziemi, na której żyli przez wieki. Może warto zastanowić się, co mówi na ten temat historia?

Rok 1831 jest początkiem fali tysięcy Egipcjan, w następstwie przejęcia przez Egipt terenów Izraela po imperium otomańskim. Emigranci egipscy przybyli do Gazy, Tul Karem, doliny Hahula i dalej, na pozostałe tereny Kraju. Następne fale emigrantów napływały dziesiątki lat później, dokumentowane w różnych źródłach. Tak na przykład w 1865 roku brytyjski geograf Tristram (Henry Baker, O.D.) pisał o skupiskach egipskich emigrantów w Jafie, Sheikh Munis – dzisiejszy Ramat Aviv, Nahal Eran, Vadi Ara, Beit Dagan, Beit Shaan i w innych miejscowościach. Według dokumentacji  z roku 1913 geografa szwajcarskiego Baldenspergera, do samej Jafy przybyli emigranci z 25 państw muzułmańskich, do Ramli przybyli z Syrii i z Maroka.

W książce From Time Immemorial Joan Peters opublikowała spis ludności z roku 1931, przeprowadzony przez mandat brytyjski. Na terenie Mandatu byli wówczas emigranci chrześcijańscy i muzułmańscy, mówiący pięcioma różnymi językami, którzy przybyli z 24 krajów!

Co spowodowało te fale emigrantów, pomnażające ludność – w Jafie, od 1831 do 1947 roku siedemnastokrotnie, w Haifie dwunastokrotnie, a w Ramli pięciokrotnie ?

Czy przybyli oni do Ziemi Obiecanej? Oczywiście, nie. Dwie wojny światowe zwiększyły zapotrzebowanie na siłę roboczą dla budowy urządzeń potrzebnych armii, linie kolejowe, drogi, port w Haifie, kamieniołomy i wysuszanie bagien. Także fale aliji żydowskiej od 1880 roku doprowadziły do rozkwitu gospodarczego i potrzeby dodatkowej siły roboczej.

Wszystko to spowodowało gwałtowny wzrost emigracji arabskiej do Eretz Yisrael.

Dane dowodzą, że większość Arabów Eretz Yizraelskich to potomkowie emigrantów, przybyłych w XIX i XX wieku z Egiptu, Sudanu, Syrii, Libanu, Jordanii, Iraku, Arabii Saudyjskiej, północnej Afryki, z Bośni, Afganistanu i innych krajów. Także Palestyńczycy zdają sobie z tego doskonale sprawę. I rzeczywiście, 23.3.2012 roku minister Spraw Wewnętrznych Hamasu Fathi Hamad w sieci Al Jazeera powiedział: „korzenie nas wszystkich  pochodzą z Saudji, Jemenu  i z innych krajów. Połowa mojej rodziny z Egiptu, ponad 30 klanów w Gazie nosi nazwisko Masri (Egipcjanin O.D.)”.  „Połowa Palestyńczyków to Egipcjanie i połowa to Saudyjczycy”. Więc skąd się wzięła nazwa Palestyńczycy?

Słowo Palestyna nie pochodzi z języka arabskiego ani z religii muzułmańskiej. Cesarstwo rzymskie nadało tę nazwę (prowincji Judea) po wysiedleniu Żydów po powstaniu Bar Kochby, aby zetrzeć pamięć o istnieniu judaizmu, Żydów i państwa żydowskiego. Rzymianie wybrali nazwę „Palestyna” od słowa paleszet (to znaczy „najeźdźcy”, w hieroglifach egipskich), od Plisztim, przysięgłych wrogów narodu żydowskiego. Pochodzili oni z ludów morza egejskiego.

Więc, w przeciwieństwie do powszechnego mniemania, Arabowie Państwa Izrael nie są tutaj od zawsze, naród palestyński nie stracił swej ziemi i, oczywiście, państwo palestyńskie nigdy nie istniało.    

25.10.2018

amb. ret. Yoram Ettinger

tłumaczenie Olgi Degani stąd:

6 myśli na temat “Kim są Palestyńczycy?

 1. Jasne! Plestynczykom się nic nie należy,to czego Żydzi chcą od Polski? Ponad połowa przedwojennej Polski leży na terenie obcych krajów, a nas się chce doić?

  Polubienie

 2. Nie przypuszczan, aby połowa przedwojennej Polski (Białorusini, Litwini, Ukraińcy) by się zgodziła, że nie są narodami. W przeciwieństwie do Palestyńczyków, którzy doskonale zdają sobie z tego sprawą że są „narodem” wymyślonym do walki Arabów przeciw Izraelowi. A obecnie państwa arabskie straciły ochotę na dalsze wojny z nami i jednocześnie, boją się powstania państwa palestyńskiego, bo będzie jeszcze jedną bazą irańską w okolicy.

  Polubienie

 3. פְּלִשְׁתִּים ( Plisztim ) – Plisztyci, czyli Filistyni, od פָּלַשׁ ( Palasz ) – najeżdżać, wtargnąć, najść, okupować, wkroczyć w to, co nie jest twoje, ogarnąć, napastować – co może niektóre osoby dzisiaj dziwić, że to Filistyn okupował czy okupuje, wejść w kraj aby go ujarzmić, zająć, zdobyć, przechwycić – podczas gdy oskarża się o to Izrael, który jest na swoich ziemiach, kręci się w kółko jak w kurzu i popiele, upokorzony, poniżony, poniżał się; ktoś niższy w godności lub ważności, zdegradowany, obniżony do rozmiarów, umartwiony, zachowujący się w sposób umniejszający albo degradujący siebie samego, dyskredytowany, upokorzony, umniejszony, stąd co i widać i dzisiaj, że podobnie Filistyńczycy ( Palestyńczycy ) sami siebie degradują, to oni okupują , usiłując ujarzmić, zająć, przechwycić i zdobyć kraj Izraela.
  פּשׁט / פָּשַׁט ( Paszat ) – najechać, napadać, zbombardować, dokonać nalotu/ włamać się, ukraść, dokonać grabieży, łupu, dokonać napadu, zamachu, błyskawiczny szturm, rozebrany, nieosłonięty, uczyniony gołym, nagim, obnażonym, łysawym, odsłoniętym, oszukany, łupiony, obdzierany, zdjął jak kryjówkę, okradał, plądrował, najechał, zaatakował jak armia , oblegał, otoczył jak miasto ; zajął, rzucił na wrogów lub bydło; w przenośni i duchowo – pozbawiony, ogołocony, wynaradawiany jak z honoru, pozbawiony czegoś; jak honoru, władzy, praw, mienia, majątku…; poniżony, upokorzony.. פָּשַׁע ( Pasza ) – odszedł od Boga, ofiara za grzech, składał fałszywe i szkodliwe oświadczenia o kimś, zniesławiał , mówił kłamstwa by zrobić zło czyjejś reputacji, oszkalowywał, opluwał, obrażał, uchybiał, grzeszył, urażony, zirytowany, zwykle poprzez postrzeganą zniewagę, zdenerwowany, smucący się, smęcący, ubolewający, bolejący, martwiący się, buntujący się, buntujący kogoś, powstały w opozycji lub jako zbrojny opór wobec ustalonego rządu lub władzy, – zbuntowany, podburzający, budzący odrazę, powstający, burzący, powodujący obrzydzenie, mdłości, które mogą sprawić, że ktoś zachoruje, czyjś brzuch jest odrażający, odpychający, obraźliwy, spotwarzający, głoszący zniesławienie, opluwający, szargający, gorszący, skandalizujący, siejący zgorszenie, by zszokować albo przerazić kogoś, poprzez rzeczywiste albo wyimaginowane naruszenie godności albo moralności, siejący obrzydzenie, powodujący obrażanie ludzi , powodując unoszenie brwi, krzywdzący, uszkadzający, ranny, był ranny, obrażony, jako rzeczownik rodzaju męskiego, liczby pojedynczej: פָּשַׁע ( pasza ) – przestępstwo, naruszenie prawa, defekt grzechu, wykroczenie, obraza, przewinienie, uchybienie, przykrość, przyczyna obrazy, urażenie, ubliżenie, agresja, występek, nielegalny czyn, przestępstwo niezgodne z prawem, działanie niezgodne z prawem, niewłaściwe postępowanie, popełnienie przestępstwa , irytacja albo uraza, wywołana postrzeganą obrazą, lekceważeniem siebie lub swych standardów, zasad, podrażnienie, gniew, niezadowolenie silne, ostre, twarde, brutalne, przykre, mocne, surowe, katorżnicze, rozpacz, gniew, grzech, naruszenie, uchybienie, przekroczenie, pogwałcenie, sprofanowanie prawa, zbezczeszczenie prawa, akcje, polegające na bezczeszczeniu, zbezczeszczeniu, sprofanowaniu, pogwałceniu, naruszeniu kogoś.. פָּלַשׁ ( Palasz ), to także to, że : przewracał się, tarzał, przetaczał, przesuwał w określonym kierunku, w kółko się obracając, kręcąc, przewracając ( zwykle tak się zachowują ludzie pod wpływem większej dawki alkoholu ) raz po raz jak w pyle, kurzu, śmierci i prochu; upokorzony, niższy w godności , ważności, degradowany, umartwiony, udręczony, ograniczony, zawstydzony, zdegradowany, spodlony, nikczemniono, zwyrodniały, zgangrenowany, skompromitowany, niesławny, bolejący, peszony, konfundowany, zażenowany, stłumiony, podporządkowany, czujący się upokorzony , zawstydzony i niemądry, nierozsądny, szalony, głupi poprzez zranienie swojej godności i szacunku do samego siebie, szczególnie publicznie, hańbiony, zniechęcony, w szale, przerażeniu, dostaje szkołę, karę, dyscyplinę, – ujarzmiony, opanowany, zniewolony, – podbity kraj, – przyniesiony, doprowadzony pod panowanie lub kontrolę, szczególnie przez podbój – upodlił, poniżył, fałszował, nikczemniał, deprecjonował samego siebie – sam się degradował, obniżył jakoś i wartość.; פְּלָשֶׁת־ל ( Pelaszet / Peleszet ) sam się poniżał …; פְּלָשֶׁת־ל ( Pelaszet / Peleszet ) – teren , kraina nieznajomych, obcych, przychodniów, nietutejszych ludzi ,- Filistynów, kraj na południe od Syrii na południowy Zachód od Kanaanu. פְּלִשְׁתִּי ( Peliszti ), co wskazuje na Egipt.., Afrykę bardziej a co by się zgadzało jako że syn Chama, natomiast przed Izraelitami, przed tym gdy wolą Bożą było aby zajęli Kanaan, żyli tam Kananejczycy i rożne ludy, których miara złego i grzeszności przekroczyła pewien pułap iwinę która miała się dopełnić aby Izrael mógł wejść i ich stamtąd wypędzić, bo פְּלִשְׁתִּי ( Peliszti ). Filistyni czyli Peliszyci, – po polsku Palestyńczycy, pochodzą od Chama trzeciego syna Noego jak pisze w 1 Księdze Mojżeszowej 10: 6, mamy:
  וּבְנֵי חָם כּוּשׁ וּמִצְרַיִם וּפוּט וּכְנָעַן׃

  A synami Chama są : Kuszi Micrajim i Put i Kanaan a w . 1 Księga Mojżeszowa a w . 1 Księga Mojżeszowa 10: 13- 14 jest zapis :
  וּמִצְרַיִם יָלַד אֶת-לוּדִים וְאֶת-עֲנָמִים וְאֶת-לְהָבִים וְאֶת-נַפְתֻּחִים׃
  וְאֶת-פַּתְרֻסִים וְאֶת-כַּסְלֻחִים אֲשֶׁר יָצְאוּ מִשָׁם פְּלִשְׁתִּים וְאֶת-כַּפְתֹּרִים׃ ס
  A Micrajim { MIcrejczycy to Egipcjanie } zrodził Luditów i Anamintów i Lechawitow i Naftuchitów I Patrusitów, i Kasluchitów, z których wywodzą się Pelisztyci i Kaftoryci }
  Obszar potomków Kanaana z kolei sięgał od Cidon / Sydon , idąc w kierunku do Gerar do Aza ( Gazy ), w kierunku Sedomy ( Sodoma ) i Amora ( Gomory ) i Admy i Cewojim aż do Lasza.
  Z samej Biblii wynika i z historii, że byli najeźdźcami , atakującymi czyli tymi, którzy okupują jakieś tereny, chociaż także i Księgi Proroków mówią o tym, że i Filistea wyciągnie ręce do Boga, że Bóg zbawi ich , także i Egipt i Syria i Izrael jako trzeci będą błogosławieństwem dla całej ziemi…

  Sama historia walki Dawida z Goliatem z Gad pokazuje też pewne rzeczy, bo przecież był on z Filistynami- Plisztytami aby walczyć z Izraelem a przecież owi Giganci nie byli życzliwi ludziom ale chcieli ich zniewalać aby ludzie im służyli , zniewalali ich i chcieli mieć władzę nad wszystkimi , stąd wyginęli, nie byli to przyjemniacy.

  Polubienie

 4. Arabowie izraelscy uczą się w szkole, że nazwa Palestyna pochodzi od Palestii., Ponoć było to miasteczko,
  w którym mieszkali Arabowie załóżyciele Palestyny. Wiem to od studentki arabskiej, która uczy się na uniwersytecie w Tel Awiwie. Mieszkała u mnie przez 10 miesięcy. Ponadto uczono ją, że Zydzi chcieli jechać do Argentyny lub Ugandy i zaszła jakaś pomyłka i wylądowali w Palestynie.

  Polubienie

 5. Nie nie istniały, mówimy tutaj o koczowniczych, przemieszczających się ludziach, ludach. Pisała także o tym Michelle Cohen w artykule z dnia Sobota, 13 listopad 2010

  Kiedy Arabowie stali się „Palestyńczykami „– wynalazek ludzi
  Największym błędem popełnianym przez Izraelczyków jest zgadzanie się aby nazywać regionalnych Arabów „ Palestyńczykami”/To jest dokładnie tak samo jak dostarczanie Arabów z amunicją do zdelegalizowania Izraela . Jest dokładnie tak jak by powiedzieć :” Zgadzamy się z tobą – byłeś tu pierwszy, to jest twój kraj a my go ukradliśmy.

  Zresztą jest to jest narracja Arabów i my jako Izraelczycy jesteśmy jako uzasadniający to twierdzenie, zgadzając się nazywania regionalnych Arabów nazwą, którą ukradli. Jeśli chcemy być traktowani poważnie przez „ społeczność międzynarodową”, to najwyższy czas i wysoce zalecane jest to, żebyśmy wrócili od nazywania „ Palestyńczykami” Arabów i upewnili się , że nasze głosy są słyszane w całym kraju , w rządzie , mediach i na całym świecie. Arabowie z regionu współczesnego Izraela chcą dać nam wszystkim wiarę że są oni bezpośrednimi potomkami Kananejczyków i / lub Filistynów ale jak dotąd nie udało się im zrobić swoich wymysłów, z której z grup są oni potomkami. W każdym razie nie mogli być to potomkowie albo dlatego że już więcej tacy ludzie nie egzystują nigdzie i nie ma ich od ponad 5000 lat. Ponadto zdecydowana większość regionalnych Arabów to muzułmanie. Albowiem Judaizm istnieje od około 5.700 lat a Chrześcijaństwo od około 2000 lat , ale Islam egzystuje od trzynastu wieków ,więc kto jest nazwany” Palestyńczykami?”.To jest aktualnie koniecznie aby przejść do wielu historycznych szczegółów aby odkryć powód, że Arabowie postanowili nazywać się „ Palestyńczykami „dlatego , że faktycznie brakuje solidnych tożsamości. Litera „p” nie istnieje w języku arabskim a tym bardziej nazwa Palestyna, która pochodzi od rzymskiego imienia Judea – Palestyna nadana w celu upokorzenia Żydów po podboju rzymskim ( około 75 r. p.n.e., ponad 600 lat przed rozpoczęciem islamu). Nazwa Palestyna jest nazwą w odniesieniu do Filistynów ( ludzie morza w czasie epoki żelaza , około 1175 r. p. n e.), którzy najechali Judeę – w takim przypadku , jeśli Arabowie zdecydowali się użyć tej nazwy , która odnosi się do najeźdźców , jest całkiem właściwa.
  Niektórzy pisali o tym wcześniej ale kilka aktualności potwierdzających to :

  ARABOWIE W ZIEMI ŚWIĘTEJ – TUBYLCY CZY OBCY?

  By Dr. Harry Mandelbaum’a
  Życie czyli OWP– by Emanuel A. Windston, analityk I komentator Bliskiego Wschodu
  Przed 1967 rokiem żądne doniesienia prasowe kiedykolwiek nie referowały Arabów jako „ Palestyńczyków”. Konflikt na Bliskim Wschodzie był znany jako konflikt arabsko- izraelski a nie „ palestyńsko” – izraelski.
  Podczas wywiadu w 1958 roku z Markiem Wallace zatytułowanym „ konflikt arabsko – izraelski” , Abba Eban odniósł się do Arabów jako takich i tam nigdy nie było przypadku kiedy Arabowie o których mowa byli pod inną nazwą :
  Konflikt arabsko – izraelski : wywiad Mike Wallace z Abba Eban 1958 ( 1 z 3)
  W swojej książce z 1997 roku , Palestyńska tożsamość : Budowa nowoczesnej świadomości narodowej , historyk Rashid Kalidi notował tak , że „palestyńska tożsamość” nigdy nie była zastrzeżona jedno z Arabizmem , religią i lokalnie odgrywającą ważną rolę lojalnością. Khalidi ostrzega przed tymi wysiłkami niektórych palestyńskich nacjonalistów do „ anachronicznego „ odczytania powrotu do historii nacjonalistycznej świadomości , co w rzeczywistości jest stosunkowo nowoczesne.

  Kiedy media zaczęły nazywać Arabów „ Palestyńczykami”?
  Przed utworzeniem Państwa Izrael , to rzeczywiście Żydzi byli, którzy dalej byli kojarzeni jako Palestyńczycy, nie Arabowie. W gruncie rzeczy Arabowie nie chcieli zaakceptować nazywania ich „ mianem „Palestyńczyków „ ponieważ nie chcieli być powiązani z Żydami lub z brytyjskim mandatem Palestyny:
  „ Arabowie , którzy żyli w regionie stali się „Palestyńczykami „ dopiero po wojnie w 1967 roku. Przedtem to Judea i Samaria razem z Jeruzalem ,były okupowane przez Jordania a Gaza była okupowana przez Egipt – ale ani jeden Arab nie myślał o sobie jako o „ Palestyńczyku” . Ponadto aby nazywać Araba „ Palestyńczykiem” oznaczało go obrazić” Nie jesteśmy Żydzi , jesteśmy Arabami , mawiano w odpowiedzi”
  Nawet Jaser Arafat , najsłynniejszy „ Palestyńczyk” i przywódca OWP nie pochodzi z tzw. nazwy „ „Palestyna”. Nazywał siebie „ uchodźca palestyński” ale mówił po arabsku z egipskim akcentem. Urodził się w 1929 roku w Kairze, w Egipcie. Służył w armii egipskiej, studiował na Uniwersytecie w Kairze i mieszkał w Kairze do roku 1956 . Pełna nazwa Arafata była Mohammed Abdel Rahman Abdel Raouf Arafat al. – Qudwa al – Husseini”
  Jego nazwisko Al.- Husseni jest wyraźnym wskazaniem , że jego pochodzenie jest z regionu Jordanii.
  Do późnych lat 60 – tych, słowo „palestyński” było powszechnie , jednomyślnie i globalnie powiązane z Żydami . Świat wiedział : Palestyna jest po prostu inną nazwą dla Izraela ( lub Judea) , jak Kemet był po prostu inną nazwą dla Egiptu. I oni mieli bardzo dobre przyczyny tak powiedzieć.
  Do 1950 roku nazwa Jeruzalem Post była PALESTINE POST
  Czasopismo Organizacji Syjonistycznej Ameryki było nazywane NEW PALESTINE
  Bantk Leumi był nazywany ANGLO- PALESTINE BANK.
  Pierwotna nazwa izraelskiej Elektrycznej Spółki była nazwą PALESTYNA ELECTRIC COMPANY
  Tam był PALESTYŃSKI FUNDACJA FUNDUSZU i
  PALESTYŃSKA ORKIESTRA SYMFONICZNA.
  Wszystko to były ŻYDOWSKIE ORGANIZACJE, organizowane i kierowane przez Żydów . W Ameryce Hymn młodzieży Syjonistycznej śpiewał „ Palestyna , moja Palestyna”, „PALESTYNĄ PIEŚŃ SCAUTÓW” I „ PALESTYNA TRYSKAJĄCA PIEŚŃ”.
  Arabowie wiedzieli , że termin „ Palestyńczyk „ jest synonimem „ Żyd”, dlatego czuli się obrażeni.
  Lecz po wojnie w 1967 roku Arabowie nagle „ przypomnieli ” sobie , że są” Palestyńczykami” . Pomysł należał do specjalistów PR ekspertów sowieckiego KGB. Plan kampanii PR i podłoże ideologiczne były znakomicie przygotowane i opracowane w ZSRR na Instytucie Studiów Orientalnych , których dyrektorem był Jewgienij Primakow. Primakow zawodowy oficer wywiadu , mówił bardzo dobrze po arabsku i pracował wiele lat w różnych krajach arabskich pod „osłoną” dziennikarza oficjalnej partii komunistycznej gazety „Prawda”. Wszystkie media z sowieckich państw satelitarnych płakały nad „ Palestyńczykami , „których ziemia została skradziona przez okrutnych Żydów”. Ten pomysł o „biednych Palestyńczykach „ został natychmiast wspierany przez lewicowe media na Zachodzie. Po 3 latach masywnej kampanii PR , z płaczącymi mediami nad „biednymi Palestyńczykami”, egipsko urodzony Jaser Arafat świadczył zapalczywe przemówienia w europejskich uniwersytetach , w ONZ oraz na politycznych spotkaniach o tym jak on „krajowiec palestyński” został obrabowany i upokorzony przez „Khazar Żydów”. Pojawił się z nikąd „Naród Palestyński”, został mocno zakorzeniony w umysłach ludzi w Europie Zachodniej. Trwałość/solidność warownia, z którą to wszystko się stało także ze względu na fakt , że to było przeciwko Żydom .; jeśli Sowieci i Arabowie próbowaliby tej sztuczki , powiedzmy z Hiszpanią i próbowali powiedzieć światu historię o tym jak „okrutni Hiszpanie zrabowali ich rodzinne Andaluces tej ziemi”, cały świat będzie się śmiać. Ale Żydzi … Europejczycy nigdy nie byli „ w miłości „ z nimi i ochoczo przyjęli historię o „biednym palestyńskim narodzie”, którzy zostali wypędzeni z tej ziemi przez Żydów.
  Izrael zrobił wszystko co możliwe , by uruchomić licznik kampanii PR ale równowaga sił była wyraźnie nie na korzyść Izraela, jeden mały Izrael przeciwko wszystkim mediom bloku radzieckiego, obsługiwanego przez tłumy liberalnych lewicowców na Zachodzie , Izrael nie ma szansy na wygranie wojny propagandowej?
  A teraz my mamy Arabów , którzy nazywają siebie „ Palestyńczykami” i płaczą nad tym jak „Żydzi ukradli ich ziemię „ w Judei i powiedzieli idiotyczne opowieści o tym jak „ Izraelczycy okradli ich z ziemi w Izraelu”
  Niektórzy Arabowie byli w rzeczywistości Żydami , którzy zostali zmuszeni do przejścia na Islam , podobnie jak niektórzy chrześcijanie zostali do tego zmuszeni .
  Ze względu na fakt, że region Palestyny obejmował więcej niż tylko Izrael, jest jasne , że Arabowie nie tylko oryginalnie pochodzą z terytorium znanego dziś jako państwo Izrael. Byłoby niemożliwe dla Arabów do określeniem siebie dokładnie z jakiego regionu pochodzą. Fakt, że upierają się oni wszyscy że oryginalnie pochodzą z obszaru wyznaczonego dla państwa żydowskiego czyni ich kłamców . Istnieje duża możliwość, że obecnie pochodzą oni z Jordanii , Egiptu, Libanu , Syrii, Iraku i innych krajów. Wiele nazwisk jest dobrym wskazaniem ich pochodzenia : Al. Msri, Al Metzarwah( egipskie), Al Husseini, Al Urdondi( jordańskie), Al Suri, Al. Nashashibi ( syryjskie), Al. Haurani( Hauran, Syria), Al Lubnani ( libańskie) Al Tarabulsi ( Tarabulus- Trypolis w Libanie), Al Iraku( irackie) , Al Arabia , Al. Husayni ( Arabia Saudyjska). Są to powszechne nazwiska wśród Arabów w Gazie , Judei , w Samarii, w tym izraelskich Arabów.
  Walid Shoebat były terrorysta OWP przyznał kłamstwa , które mu kazano powiedzieć i on miał powtórzyć . Wyjaśnia: „Dlaczego jest tak , że w dniu 4 czerwca 1967 roku byłem w Jordanii i przez jedną noc stałem się Palestyńczykiem?”
  „ “My nie zrobiliśmy specjalnie w myśl zasad Jordanii. Nauczanie zniszczenia Izraela było zdecydowaną częścią programu nauczania lecz uważamy się jako Jordania dopóki Żydzi powrócą do Jeruzalem. Wtedy wszyscy z nagła byliśmy „Palestyńczycy”. Oni ( Arabowie) usunęli gwiazdę z flagi Jordanii i wszyscy na raz mieliśmy „ Palestyńską „ flagę..
  Kiedy w końcu zdałem sobie sprawę z kłamstw i mitów jakich byłem nauczany , to jest to mój obowiązek jako sprawiedliwej osoby do wypowiadania się o tym.”
  Według standardów Organizacji Narodów Zjednoczonych, każda osoba , która spędziła dwa lata w „Palestynie” przed 1948 rokiem z lub bez dowodu, jest uważana za „Palestyńczyka” , a także wszyscy potomkowie tej osoby. Rzeczywiście, przywódcy OWP chętnie domagają się „prawa” wszystkich Arabów aby powrócili do ziemi , którą zajmowali przed czerwcem 1967 roku naszej ery ale całkowicie odrzucają prawo do powrotu do pozostałych innych krajów, gdzie żyli tylko przez okres 50 lat wcześniej czyli w 1917 n.e. Gdyby oni zgodzili się to zrobić , musieli by się osiedlić w Iraku , Syrii , Jordanii, Libii i Egipcie – i tylko garstka Arabów pozostałaby w Izraelu.
  Państwo Izrael jest położone pomiędzy rzeką Jordan a Morzem Śródziemnym w tym na Wzgórzach Golan , w Judei , Samarii i Gazie. To jest dokładnie udokumentowane, iż pierwsi mieszkańcy Erec Izrael po kilku wiekach byli Żydami a nie Arabami, którzy są nazywani „ Palestyńczykami”.

  Niektórzy naoczni świadkowie pisali swoje wspomnienia o ziemi przed żydowską imigracją :
  „ Tam nie jest odludna wioska na wskroś w całej jej rozciągłości ( dolina Jezreel, Galilea); nic przez trzydzieści mil w dowolnym kierunku. Można jeździć dziesięć mil gdzieś tutaj i nie zobaczyć dziesięciu ludzi. Dla tego rodzaju samotności , bycia się ponurym , przyjdź do Galilei. Nazaret jest opuszczone. Jerycho leży w kruszącej się ruinie. Betlejem i Betania w nędzy i upokorzeniu są zamieszkiwane przez każde żywe stworzenie. Opuszczony kraj , którego gleba jest wystarczająco bogata ale jest oddana jest całkowicie dla chwastów. Cicha, smutna przestrzeń, spustoszenie . Nigdy nie widziałem człowieka na całej tej trasie. Mało drzew lub krzewów wszędzie. Nawet drzewo oliwne i kaktus , ci mocni przyjaciele z bezwartościowej gleby niemal opuścili kraj. Palestyna siedzi w worze i w popiele , opuszczona i niekochana.
  Mark Twain „ The Innocents Abroad” 1827
  Gdzie byli “Palestyńczycy”, kiedy Mark Twain odwiedził Ziemię Świętą? Gdzie byli ci „starożytni” ludzie w połowie XIX wieku? Oczywiście , nowocześni stronniczy arabscy politycy starają się zdyskredytować Marka Twaina i obrażają i oskarżają go o rasizm. Wydaje się jednak , że byli inni ludzie , którzy nie widzieli pojedynczych „ Palestyńczyków „ we wcześniejszych dniach :
  W 1590 roku prosty angielski gość odwiedzający Jerozolimę , napisał :”Nic tu nie ma ale trochę starych murów i cała reszta to trawy, mchy bardzo podobne do kawałka rangi lub wilgotnej ziemi.
  – Gunner Edward Webbe, Palestyna Exploration Fund,
  W Kwartalnym sprawozdaniu , str. 86, de Haas, Historia , str. 338:
  „ Ziemia w Palestynie jest wybrakowana w ludziach do uprawy żyznej gleby”
  Brytyjski archeolog Thomas Shaw , midl. – 1700 s
  „ Palestyna jest zniszczonym i spustoszonym krajem”.
  Konstantym – Franois de Chasseboeuf, hrabia de Volney, wiek XVIII, francuski pisarz i historyk:
  „ Arabowie sami nie mogą być uznani za tymczasowych mieszkańców . Rozbili swoje namioty na polach wypasu lub wybudowali swoje miejsca schronienia w zrujnowanych miastach. Oni nic w nich nie stworzyli. Ponieważ byli obcy na ziemi , nigdy nie stali się jego panami. Wiatr pustynny, który przyniósł ich , mógłby w jeden dzień wynieść ,nie pozostawiając po sobie żadnego śladu przejściu przez niego.
  Komentarze Chrześcijan dotyczące Arabów w Palestynie w roku 1800. :
  „ Potem weszliśmy na wzgórze okolicy a nasza ścieżka leżała układała się przez dudniące łożysko starego strumienia , którego wody nie zostały odsunięte w przeszłość wraz z gwałtownym i burzliwym plemieniem, które niegdyś zamieszkiwało te dzikie wzgórza . Dwa tysiące lat temu była tutaj uprawa. Góry , albo ogromne kamienne kopce otaczające tą szorstką ścieżkę, mają poziome grzbiety przez całą drogę aż do ich szczytów; na tych równoległych półkach jest jeszcze trochę zieleni i gleby: kiedy woda płynęła a kraj był zatłoczony niezwykłą populacją ludzkości , która według świętych historii była stłoczona w tym regionie , te górskie kroki miały ogrody i winnice, takie jakie widzimy teraz wzdłuż wzgórz Renu. Teraz ta dzielnica jest zupełnie opustoszała , a człek jeździ wśród tego , co wydaje się być skamieniałymi wodospadami. Nie widzieliśmy żadnych zwierząt , poruszających się wśród kamiennych gęstwin; nawet ledwie kilkanaście ptaków w całym kursie jazdy .

  – William Thackeray w „ Z Jaffy do Jerozolimy „, 1844:
  „ Kraj jest w znacznym stopniu pozbawiony mieszkańców , a zatem jego największą potrzebą jest ciało ludzkości.
  – James Finn, British Consul In 1857
  W połowie XIX wieku […] Żydzi również stanowią znaczną obecność , często wielość lub większość w Safed , Tyberiadzie i kilku innych miastach i miasteczkach ( str 17) ,
  Źródło cytowane: James Finn do wicehrabi Palmerston, 7 listopada 1851:
  „ Istnieje wiele dowodów , takich jak starożytne ruiny , złamane akwedukty i pozostałości starych dróg, z których wynika , że nie zawsze był tak opuszczony jak się wydaje teraz. W części równiny między Górą Karmel i Jaffą widać ale rzadko wioskę lub inne oznaki ludzkiego życia. Istnieje kilka prymitywnych młynów , które są tutaj zwrócone do potoku. Jazda z pół godziny może więcej przywiozła nas do ruin starożytnego miasta Cezarei, kiedyś miasto z dwóch sto tysięcy mieszkańców, a Roman stolica Palestyny ale teraz całkowicie opuszczona. Jak słońce chyliło się , my spoglądaliśmy na pustynię portu , raz wypełnionej statkami i spojrzałem na morze na próżno by zobaczyć jeden żagiel . W tym raz zatłoczone , wypełnione zgiełkiem ruchem, tam była cisza pustyni. Po naszej kolacji zebraliśmy się w naszym namiocie, jak zwykle aby porozmawiać o incydentach z dnia lub o historii miejscowości. Jednak to smutne ,jak ja ułożyłem się na mojej kanapie w nocy aby słuchać jęków fal i myśleć o pustce wokoło nas.
  „ teren był słabo zaludniony i pozostał w ekonomicznej stagnacji aż do przybycia pierwszych pionierów syjonistycznych w 1880 roku , którzy przybyli odbudować żydowską ziemię. Kraj pozostał „ Ziemią Świętą” w religijnej i historycznej świadomości ludzkości, która wiąże go z Biblią i historią narodu żydowskiego , żydowski rozwój kraju również przyciągnęła duża liczbę innych imigrantów – zarówno Żydów jak i Arabów. Droga prowadząca z Gazy w kierunku północnym była tylko słonecznym trakiem nadającym się do transportu wielbłądów i wozów … Domy wszystkim były z błota. Żadnych okien tam nie można było zobaczyć. Pługi stosowane były z drewna … Plony były bardzo słabe… Warunki sanitarne w miejscowości ( Yabna) były okropne… Szkoły nie istniały.. Wskaźnik umieralności niemowląt był bardzo wysoki… Zachodnia część , w kierunku morza była prawie pustynią.. Wioski w tej okolicy były nieliczne i słabo zaludnione. Wiele ruin wsi rozrzuconych po okolicy jak ze względu na występowanie malarii, dużo wiosek zostało opuszczonych przez swoich mieszkańców.
  – Raport brytyjskiej Królewskiej Komisji 1913 r.:
  Lista turystów i pielgrzymów przez cały XVI wiek aż do XIX wieku naszej ery, które dają podobny opis Ziemi Świętej jest dość długi, w tym Alphonse de Lamartine, Sir George gawler, Sir George Adam Smith, Siebald PIETER, ksiądz Michał Nuad, Martin Kabatnik, Arnold Van Harff, Johanna Tucker, Felica Fabri, Edward Robinson i inni.
  Wszyscy z nich znaleźli ziemię pustą , z wyjątkiem gmin żydowskich w Jerozolimie, Sychem , Hebronie , Haifie , Safed, Irsuf, Cezarei, Strefie Gazy, Ramleh, w Acre ( Akka) , w Sydonie, Tzur, El Arish i niektórych miastach w Galilei: Ein Zeitim , Pekin, Biria, Kfar Alma, kfar Hanania, Kfar Kana i Kfar Yassif. Nawet Napoleon I Bonaparte widząc potrzebę by zaludnić Ziemię Świętą , miał na myśli umożliwić masowego powrotu Żydów z Europy na osiedlenie się w kraju w którym uznaliby za ich – oczywiście , że nie widział tam żadnego „ Palestyńczyka „przyznając historyczne prawa Świętej Ziemi , którego nieliczni mieszkańcy to byli głównie Żydzi . Oprócz ich wiele arabskich źródeł potwierdza fakt , że Ziemia Święta była jeszcze żydowska przez ludność i kulturę mimo diaspory:
  w 985 r Arab Muqaddasi , pisarz skarży się , że w Jerozolimie większość mieszkańców stanowili Żydzi i powiedział , że Meczet jest pusty od wyznawców…”
  . Ibn Khaldun, jeden z najbardziej wiarygodnych historyków arabskich , w 1377 r. napisał:
  „ żydowska suwerenność w Ziemi Izraela przedłużona ponad 1400 lat… to byli Żydzi którzy wszczepiali kulturę i obyczaje stałego osadnictwa.”
  Po 300 latach arabskiego panowania w Ziemi Świętej , Ibn Khaldun potwierdza, że żydowska kultura i tradycja wciąż dominują. W tym czasie nie było jeszcze żadnego dowodu „palestyńskich „ korzeni i kultury.
  . historyk James Parker pisał : „ W pierwszym wieku po podboju arabskim ( 670- 740) , kalif i prezesi Syrii i ( Święta ) Ziemia rządzeni byli całkowicie przez Chrześcijan i Żydów.. Oprócz Beduinów w najwcześniejszych dniach , tylko Arabowie na zachód od Jordanu byli garnizonem.
  Nawet choć Arabowie rządzili w kraju od 640 roku do 1099 n.e. nigdy nie stali się większością mieszkańców . Większość mieszkańców była chrześcijanami ( asyryjskimi i ormiańskimi ) i Żydami.
  Jeżeli historyczne dokumenty , komentarze pisane przez naocznych świadków i oświadczenia przez najbardziej autorytatywnych uczonych arabskich nie są jeszcze na tyle wystarczające , przytoczmy najważniejsze źródło muzułmańskich Arabów:
  „ A potem My ( Allah) rzekł do synów Izraela”… „ Mieszkajcie bezpiecznie w Ziemi Obiecanej. A kiedy ostatnie ostrzeżenie nadejdzie, będziemy zbierać was razem w „złączonym tłumie „ – Koran 17: 104
  Każdy szczery muzułmanin musi uznać ziemię, którą nazywamy „Palestyna” jako żydowską ojczyznę , według księgi uważaną przez muzułmanów za najświętsze słowo i ostateczne objawienie Allaha.
  – Zuheir Mohsen ( Arabic زهير محسن)- “ Palestyński lud “ nie istnieje, Powstanie państwa palestyńskiego jest tylko środkiem dla naszej dalszej walki przeciwko państwu Izrael dla naszej arabskiej jedności. W dzisiejszych czasach nie ma różnicy między Jordańczykami , Palestyńczykami , Syryjczykami i Libańczykami. Tylko z powodów politycznych i taktycznych mówimy dziś o istnieniu „ narodu palestyńskiego”.
  Na pewno ludzie potrzebują pomocy i tego aby sie nimi zaopiekować ale to też trzeba się jakoś zachowywać ,

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s