Misja Żydów

Jeśli zada się pytanie chrześcijanom – zapewne nawet ośmioletniemu – co jest ich misją, jako chrześcijan, odpowiedzią będzie prawdopodobnie: „doprowadzić ludzi do Jezusa” albo „głosić Ewangelię”. Jeśli zada się to samo pytanie nie-chrześcijaninowi („co jest misją chrześcijan?”) odpowiedz będzie taka sama. Prawie wszyscy, chrześcijanie i nie-chrześcijanie, wiedzą, co jest misją chrześcijan.Jeśli natomiast zapytamy jakiegokolwiek Żyda,… Czytaj dalej Misja Żydów

Halacha praktyczna: Czy jest wykroczeniem zignorowanie prośby (np. e-mailem) o modlitwę za osobę będącą w potrzebie? W jaki sposób powinno się odnosić do rodzica lub rabina, kiedy się za nich modli?

Często natrafiamy na zawiadomienia na tablicach ogłoszeń lub w e-mailach z prośbą o modlitwę za ciężko chorego, nie daj Boże! Czy na osobie, która przeczyta taką informację, spoczywa obowiązek modlitwy za chorego, czy też może ją zignorować? Dzieło Misznat Pikuach Nefesz (s. 278) orzeka, że ten, kto słyszy o ciężko chorej osobie i się o… Czytaj dalej Halacha praktyczna: Czy jest wykroczeniem zignorowanie prośby (np. e-mailem) o modlitwę za osobę będącą w potrzebie? W jaki sposób powinno się odnosić do rodzica lub rabina, kiedy się za nich modli?

Odpowiedź na pytanie "Gdzie jest człowiek, który tędy biegł?", czyli o kłamstwie ratującym życie.

Czy kłamstwo jest złem?Odpowiedź na to pytania nie są wcale aż tak oczywista, jak jesteśmy skłonni uważać bez głębszego zastanowienia. Kłamstwo najczęściej bywa złem, Tora zakazuje kłamstwa (np. Wajikra 19, 11: „nie okłamujcie jeden drugiego”, Szemot 23, 7: „Oddal się od wszelkiego kłamstwa”), ale wcale nie zawsze i nie wszędzie jest to postawa właściwa.Przykład klasyczny,… Czytaj dalej Odpowiedź na pytanie "Gdzie jest człowiek, który tędy biegł?", czyli o kłamstwie ratującym życie.

Prawo przeciw bojkotowi Izraela

12-2-20 Izrael zamroził kontakty z Radą Praw Człowieka w ONZ-cie. Rada Praw Człowieka przy ONZ-cie opublikowała listę 112 przedsiębiorstw nawołując do ich bojkotowania. Przedsiębiorstwa te dają pracę tysiącom Palestyńczykom i ta decyzja zdziera maskę z Rady Praw Człowieka, dla której współżycie w pokoju z Palestyńczykami nie ma żadnego znaczenia. Jednocześnie Rada dokonała przestępstwa nawoływania do… Czytaj dalej Prawo przeciw bojkotowi Izraela

Judaizm a marksizm – całkowita opozycja.

Karol Marks był wnukiem ortodoksyjnych rabinów. Nie jest to fakt bez znaczenia. Jego rodzinne środowisko tradycyjnie podlegało wpływom idei wolności i sprawiedliwości tak charakterystycznych dla judaizmu i jego moralnych dylematów. Idea „naprawiania świata” (tikkun olam) była tam obecna w sposób naturalny w szczególnej wrażliwości i podświadomych obsesjach. Ociec Marksa porzucił judaizm, dokonał konwersji na luteranizm,… Czytaj dalej Judaizm a marksizm – całkowita opozycja.

Wyssane z mlekiem matki (3)

Po 2 Wojnie Światowej Polska była przez 45 lat pod sowieckim butem. Alianci sprzedali ją w Jałcie, razem z kilkoma innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej. Taka była sytuacja i takie były tej sytuacji skutki. Pod okiem „Wielkiego Brata” władzę sprawowali miejscowi komuniści, którzy bez pardonu unieszkodliwiali lub likwidowali faktycznych i potencjalnych wrogów „ludu pracującego”.Po… Czytaj dalej Wyssane z mlekiem matki (3)

"Oko za oko. Ząb za ząb". Co to naprawdę oznacza?

Czytelnik naszego portalu nadesłał takie pytanie: „Jaki jest pogląd współczesnego judaizmu na okrutną zasadę „oko za oko, ząb za ząb”?„ Rzeczywiście: gdy mówimy o zasadzie „oko za oko, ząb za ząb”, to wyobrażamy sobie okrutne wyłupywanie oka temu, kto kogoś oka pozbawił. To bardzo popularne wyobrażenie jest jednak błędne. W czasach poprzedzających sformułowanie w Torze… Czytaj dalej "Oko za oko. Ząb za ząb". Co to naprawdę oznacza?