JĘZYKI ŻYDOWSKIE Hebrajski. Jidysz. Ladino.

Język hebrajski należy do kananejskiej gałęzi północno-zachodniej podgrupy języków semickich. Został zaadoptowany przez Izraelitów po zajęciu przez nich ziemi Kanaan. Posługiwano się nim do czasu niewoli babilońskiej. W V-IV w. p.n.e. został wyparty z potocznego użycia przez język aramejski i jako święty język przodków (leszon hakodesz) stał się językiem tekstów religijnych, naukowych i literackich. Wyróżnia… Czytaj dalej JĘZYKI ŻYDOWSKIE Hebrajski. Jidysz. Ladino.