1 listopada: kamyki, świece, kwiaty

Pytanie: Czy 1 listopada wypada zapalać świeczki na grobach itp. miejscach pamięci Żydów? Odpowiedź: W tradycji żydowskiej nie ma ścisłego odpowiednika katolickiego Dnia Wszystkich Świętych. Modlitwę za zmarłych – Jizkor („Pamiętaj”), odmawia się w synagodze cztery razy w roku: w Jom Kipur, ostatni dzień Sukot, w Pesach i Szawuot. Natomiast pamięci zmarłego poświęcony jest jorcajt – dzień… Czytaj dalej 1 listopada: kamyki, świece, kwiaty