Halacha praktyczna: Czy chazan może poprosić kogoś innego, by w jego miejsce poprowadził ‚birkat kohanim’?

Chazan prowadzący modlitwę ma obowiązek wezwania kohanim do birkat kohanim i dyktowania im słów brachy. Jeśli chazan jest kohenem, wówczas prosi się inną osobę spośród zgromadzonych, by zrobiła to w jego miejsce. W związku z tym zadano pytanie, czy chazan, który sam nie jest kohenem, może poprosić inną osobę, by w jej miejsce poprowadziła birkat kohanim. Ta kwestia… Czytaj dalej Halacha praktyczna: Czy chazan może poprosić kogoś innego, by w jego miejsce poprowadził ‚birkat kohanim’?