Judaizm odebrał boskość Naturze, bo prawem Natury jest zwyciężanie silniejszego nad słabszym.

Ideologią wyrosłą ze „społecznego darwnizmu”, całkowicie przeciwną judaizmowi, był nazizm. Panteizm, czyli światopogląd religijny i filozoficzny utożsamiający Boga (bóstwo) ze światem przyrody, jest całkowicie obcy judaizmowi. Bóg nie jest naturą lub jej częścią ani natura nie jest fragmentem istoty Boga. Bóg istnieje – według judaizmu – ponad naturą. Dlatego właśnie Bereszit zaczyna się od opisu… Czytaj dalej Judaizm odebrał boskość Naturze, bo prawem Natury jest zwyciężanie silniejszego nad słabszym.