Za każdy oddech…

„Za każdy oddech, człowiek powinien chwalić swojego Stwórcę” – czytamy w Bereszit Raba (14:9) „Powinniśmy być wdzięczni za to, co mamy i za każdy moment, gdy to mamy” – pisze rabin Joseph Telushkin w A Code of Jewish Ethics. Abraham Twerski – nie tylko rabin, ale także lekarz – pogłębia te stwierdzenia w książce Lights… Czytaj dalej Za każdy oddech…