Prawo przeciw bojkotowi Izraela

12-2-20 Izrael zamroził kontakty z Radą Praw Człowieka w ONZ-cie.

Rada Praw Człowieka przy ONZ-cie opublikowała listę 112 przedsiębiorstw nawołując do ich bojkotowania. Przedsiębiorstwa te dają pracę tysiącom Palestyńczykom i ta decyzja zdziera maskę z Rady Praw Człowieka, dla której współżycie w pokoju z Palestyńczykami nie ma żadnego znaczenia. Jednocześnie Rada dokonała przestępstwa nawoływania do bojkotu według poniższego prawa ( &2 a) a kto wykona polecenia tej Rady dokona przestępstwa bojkotu wg. definicji (& 1). Natomiast kto nie chce bojkotować Izraela, niech kupuje produkty tych właśnie firm. Dobra reklama.

Chilijka Michelle Bachelet, Wysoka Komisarz Praw Człowieka ONZ.

Prawo do zapobiegania ugodzeń w Państwo Izrael za pomocą bojkotu התשע”א – 2011

1. definicja:
W tym prawie „bojkot państwa Israel” znaczy: celowe wstrzymanie się od powiązań gospodarczych kulturalnych lub akademickich z osobą, czy z innym czynnikiem, wylącznie z powodu powiązania z Państwem Israel, z jakąkolwiek z jego instytucji, lub z obszarem znajdującym się w jego władzy, jeśli jest w tym wyrządzenie szkody gospodarczej, kulturalnej, akademickiej.

2. bojkot – przestępstwem cywilnym:

a. rozgłaszający świadomie publiczne nawoływanie do bojkotu Państwa Izrael, gdy według treści tego nawoływania i w okolicznościach, w jakich zostało opublikowane istnieje prawdopodobieństwo, że nawoływanie doprowadzi do bojkotu, i jeśli rozgłaszający jest świadomy tego prawdopodobieństwa, popełnia wykroczenie cywilne (avala ezrachit – szkoda, przestępstwo z prawa odszkodowań – O.) , a także mają zastosowanie przepisy prawa odszkodowań (pkudat nzikin, nusach chadash).

b. nie będzie uważane za przyczynę wystarczajaca (podkreślenie moje. O.) w rozumieniu art. 62 prawa odszkodowań (pkudat nezikin), jeśli nawoływanie do bojkotu państwa Israel spowodowało złamanie umowy nawiązanej prawnie.

c. jeśli sąd ustalił że wykroczenie wg. tego prawa zostało dokonane z premedytacją, może zobowiązać wykonawcę wykroczenia do zapłacenia odszkodowania bez udowadniania wysokości szkody. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania przykładowego Sąd weźmie pod uwagę, między innymi, okoliczności wykonania przestępstwa, jego powagę (humra) i zakres.

3. zarządzenia w kwestii ograniczeń uczestniczenia w przetargach publicznych:

Minister Skarbu, za zgodą Ministra Sprawiedliwości i z zatwierdzeniem parlamentarnej Komisji Prawa ma prawo ustalić zarządzenia ograniczające uczestnictwo w przetargu tego kto ze świadomością nawoływał do bojkotu Państwa Israel lub zobowiazał się do uczestniczenia w tego rodzaju bojkocie włącznie z zobowiązaniem do niekupowania produktów lub usług wyprodukowanych czy dostarczanych w państwie Israel w jakiejkolwiek z jego instytucji lub na obszarze znajdującym się pod jego wladzą.
W tym paragrafie przetarg znaczy przetarg przeprowadzony wg. prawa obowiązku przetargow z 1922 roku.

4. zarządzenia w kwesti nie nadawania ulg

a. Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Prawa może postanowić wobec nawołującego świadomie do bojkotu Panstwa Izrael lub wobec tego kto zobowiązał się do uczestniczenia w tego rodzaju bojkocie, nastepująco:

(1) nie bedzie uznany za instytucję publiczną w rozumieniu paragrafu 46 prawa podatku dochodowego

(2) nie będzie mógł otrzymać pieniędzy z Rady Hazardu w Sporcie wg. paragrafu 9 prawa z 1967 roku , regulującego hazardy w sporcie. Wykonanie kompetencji wg. tego przepisu wymaga zgody Ministra Kultury i Sportu.

(3) nie będzie uważany za instytucję publiczną według paragrafu 3 prawa Podstaw Budżetu z 1985 roku, w kwestii otrzymania pomocy finansowej w zakresie danego paragrafu budżetu; działanie w kompetencji tego przepisu wymaga zgody ministra, którego mianował rząd nad danym paragrafem budżetu według akapitu (2) definicji „mianowany nad paragrafem budżetu” w tym prawie.

(4) nie będzie uprawniony do otrzymania gwarancji (arevut) wg Prawa Gwarancji przez Państwo, z 1958 roku.

(5) nie będzie uprawniony do przyznawanych korzysci wg. prawa popierania inwestycji finansowych z 1959 roku ani według prawa o popieraniu badań i rozwoju w przemyśle z roku 1984 ; postępowanie według tego przepisu będzie za zgodą Ministra Przemysłu Handlu i Zatrudnienia.

b. W wykonaniu przepisow paragrafu  (a) minister Skarbu będzie działać według zarządzeń które ustali za zgodą Ministra Sprawiedliwosci za potwierdzeniem  prawnej komisji parlamentarnej; ale nie ustalenie powyższych zarządzeń nie będzie  stanowić przeszkody godzącej w kompetencje wg. przepisu (a).


5. Minister Sprawiedliwosci jest mianowany na wykonawcę tego prawa,

6. prawo wchodzi w życie 90 dni od dnia ogloszenia.
 

Podpisani:
Szymon Peres
Beniamin Nataniahu
Ruven Rivlin
Jakov Neeman 

 Ogloszone 13.7.2011


https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/gazette-official?FolderType=1&skip=0&limit=10&BookletNum=2304

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s