JAK ŻYDZI ZMIENILI ŚWIAT, A MY NAWET O TYM NIE WIEMY


Autor: rabin Ephraim Shore

Żydzi zaczęli to wszystko – i przez »to« mam na myśli tak wiele rzeczy, które są dla nas ważne, zasadnicze wartości, którymi my, Żydzi i Goje, wierzący i ateiści, się kierujemy. Bez Żydów oglądalibyśmy świat innymi oczami, słuchalibyśmy w inny sposób, a nawet odczuwalibyśmy inaczej. I nawet tryb naszego życia byłby inny… Ich światopogląd stał się tak bardzo częścią nas, że obecnie równie dobrze mógłby zostać zapisany w naszych komórkach jako kod genetyczny. — Thomas Cahill, „Spuścizna Żydów”

Liczba podstawowych idei i wartości, które naród żydowski przekazał światu, jest naprawdę nadzwyczajna. Niezwykłe jest również to, że większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy.
Po prostu zapominamy, że te koncepcje i ideały nie były kiedyś światu znane. Faktycznie, Żydzi byli nie tylko rewolucyjni, ale często stali w całkowitej sprzeczności z konwencjonalną mądrością tamtych czasów. Jak napisał Paul Johnson w „Historii Żydów”: Wszystkie wielkie konceptualne odkrycia intelektu wydają się oczywiste i nieuniknione po ich ujawnieniu, ale ich sformułowanie po raz pierwszy wymaga specjalnego geniuszu. Żydzi mieli ten dar”.

Oto niektóre z żydowskich „wymysłów”, które świat uważa obecnie za oczywiste:

1. Dzień szabatu:
Rzymianie wyśmiewali Żydów za ich lenistwo, ale tylko Żydom możemy podziękować za nasz weekend. Do czasu wynalezienia przez Żydów szabatu, każdy dzień, każdego miesiąca, każdego roku był taki sam. Żydzi wprowadzili koncepcję poświęcenia czasu na skupienie się na wyższych rzeczach w życiu i cieszenie się byciem, a nie tylko rzeczami praktycznymi. Chrześcijanie zamienili żydowski szabat na niedzielę w II i III wieku naszej ery.

2. Pokój na Ziemi:
W świecie, który ponad wszystko szanował wojowników, przetrwanie najsilniejszych było najwyższą wartością. Co mogłeś zdobyć, to brałeś. Życie ludzkie było nieistotne. Judaizm wprowadził altruistyczną koncepcję, zgodnie z którą pokój między ludźmi był bardziej pożądany niż wzbogacanie się mojego plemienia.
Jak napisał prorok Izajasz: „Wilk będzie żył z barankiem, a lampart spocznie z kozłem; cielę, lwiątko i tuczne będą razem, a małe dziecko będzie ich poprowadzić” (11: 6).
„Przekują miecze na lemiesze, a włócznie na sierpy. Naród nie podniesie miecza przeciwko narodowi ani nie będzie już przygotowywać wojny” (2: 4).

3. Powszechna umiejętność czytania i pisania:
W świecie, w którym umiejętność czytania i pisania była luksusem, z którego korzystali tylko nieliczni, Lud Księgi nauczał, że pogoń za mądrością i nauką jest najwyższym celem, prawem i obowiązkiem każdego dziecka i dorosłego. Ani jedna społeczność żydowska nie istniała bez szkoły. Nawet Grecy i Rzymianie nie doszli do stworzenia kultury pisanej, a świat średniowiecza był świadkiem jeszcze większego spadku umiejętności czytania i pisania. Kościół, starożytna Grecja i Stany Zjednoczone nie tylko zniechęcały niektóre grupy do czytania i pisania (np. Murzynów, niewolników, osoby niebędące duchownymi). Dopiero w 1918 roku wprowadzono we wszystkich stanach USA obowiązek ukończenia szkoły podstawowej. Dopiero w 2009 roku Indie przyjęły to, co naród żydowski praktykował przez 3500 lat.

4. Rok szabatowy:
Pomysł dla naukowców i niektórych profesjonalistów (20% firm w Wielkiej Brytanii ma obecnie politykę przerw w karierze, a wiele więcej włącza się w ten trend!, aby co siedem lat brać roczny urlop, by skupić się na doskonaleniu akademickim, pochodzi bezpośrednio z Tory. Judaizm wymaga, by każdy rolnik wziął wolne od pracy każdego siódmego roku, by skupić się na nauce, samodoskonaleniu i inspiracji. Można sobie wyobrazić wpływ tego intelektualnego skupiania się na cały naród.

5. Sprawiedliwość dla wszystkich:
W świecie, w którym kobiety, dzieci, biedni, imigranci i inni bezbronni członkowie społeczeństwa byli systematycznie wykorzystywani, żydowski system prawny jako pierwszy chronił prawa słabszych i bezbronnych. Jak mówi Tora: „Nie krzywdźcie ani nie uciskajcie cudzoziemca, bo byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził wdowy ani sieroty. Jeśli będziecie ich maltretować, kiedy wołają do mnie, z pewnością wysłucham ich wołania” (Wj 22: 21-23).
Prawo żydowskie zapewniało, że każdy mężczyzna i każda kobieta ma prawo do sprawiedliwego procesu, i że są niewinni, dopóki nie udowodni się im winy, bez innego traktowania bogatych lub wpływowych.

6. Monoteizm:
Judaizm zrewolucjonizował koncepcję Boga. Od wiary w wiele bóstw i idoli, wymagających ofiar (nawet ludzkich), stworzonych na podobieństwo ludzkie i podatnych na przekupstwo i manipulacje, do uznania Jedynego Nieskończonego, miłującego, altruistycznego Stwórcy, który jest wspólnym źródłem całego wszechświata, który niczego nie potrzebuje od ludzkości i jest jednakowo dostępny dla każdego człowieka.

7. Nieskończona wartość każdego ludzkiego życia:
W świecie ofiar z ludzi, mordowania dzieci (zwłaszcza dziewczynek), bezsensownych wojen i zabijania dla większych korzyści materialnych, judaizm nauczał, że każde życie jest święte, stworzone na obraz Boga i ma nieskończoną wartość – nawet tych starych, upośledzonych umysłowo lub fizycznie i chorych. Jeśli uważasz, że jest to oczywiste, weź pod uwagę praktykę składania ofiar z ludzi, która była centralnym elementem większości cywilizacji południowoamerykańskich, zanim hiszpańscy chrześcijanie nie podbili ich zaledwie 500 lat temu.

8. Prawo do życia, wolności i dążenie do szczęścia:
Podczas gdy Ojcowie Założyciele Ameryki mogli uznać, że „te prawdy są oczywiste”, w rzeczywistości było to dalekie od oczywistości, chyba że było się pod silnym wpływem wartości żydowskich (w przeciwnym razie Deklaracja Niepodległości z 1776 roku nie byłaby tak rewolucyjna!). Wiele społeczeństw aż do czasów współczesnych dążyło do ograniczania indywidualności w imię służenia państwu, religii lub panu feudalnemu (komunizm, nazizm, wiele religii i wszystkie reżimy totalitarne). Ale 3000 lat przed 1776 r. Judaizm pokazał światu, że każdy człowiek ma prawo i obowiązek dążyć do osiągnięcia swoich własnych celów i osiągnięcia osobistego spełnienia i potencjału.

9. Ograniczone uprawnienia władzy:
Dopiero obowiązująca w średniowiecznej Anglii Magna Carta wprowadziła pierwsze niewielkie ograniczenia władzy władcy. Do tego czasu wszelkiego rodzaju despoci mogli i wykorzystywali swoich obywateli finansowo, militarnie i sądownie dla własnych korzyści. Król był wszechmocny. Tora była pierwszym systemem, który ograniczył uprawnienia monarchy. Jego uprawnienia były nadzorowane przez niezależną sędziowską agendę rządu (Sanhedryn / Sąd Najwyższy), tysiące lat wcześniej, zanim reszta świata była gotowa przyjąć te idee. A król żydowski nosił ze sobą zwój Tory, przypominającej mu, że on również podlega wszystkim jej prawom.

10. Cedaka i Tikkun Olam:
W świecie, w którym myśl oddania swojej własności innym była postrzegana jako dziwaczna i nierozsądna, judaizm nauczał, że jesteśmy zobowiązani do oddania 10–20% (dziesięcina) z tego, co zarabiamy, by uczynić świat lepszym miejscem do życia. Judaizm przez tysiąclecia wyznaczał trendy, kiedy wymagał od nas pożyczania pieniędzy bliźnim bez odsetek, zwracania zgubionych przedmiotów, powstrzymywania się od słownych obelg i plotek, nie mścić się i nie chować urazy, chronić zwierzęta przed cierpieniem, i wymagał, abyśmy kochali każdego człowieka bez względu na rasę, religię czy kolor skóry. „Kochaj bliźniego swego jak siebie samego” (Kapł. 19:18) zostało wprowadzone 2000 lat przed chrześcijaństwem.

11. Seksizm:
Judaizm nauczał, że mężczyźni i kobiety są równi w oczach Boga (w rzeczywistości pierwszy „mężczyzna” nie był właściwie mężczyzną, ale dwupłciową istotą męsko-żeńską, która została następnie podzielona na dwie części). Od najdawniejszych czasów kobiety zajmowały ważne stanowiska kierownicze w świecie żydowskim. Nasze biblijne matki były nawet ważniejsze niż ich mężowie w proroctwach i innych dziedzinach. Judaizm zabraniał wszelkiego rodzaju molestowania seksualnego. Wyprzedzając swoje czasy, prawa kobiet do intymności seksualnej i emocjonalnej zostały zapisane w pierwszych żydowskich kontraktach małżeńskich (ketuba). Mężczyźni byli zobowiązani szanować swoje żony nawet bardziej niż siebie. Kobiety w judaizmie cieszyły się większymi prawami niż w większości cywilizacji zachodniej. Na przykład dopiero od 1900 roku wszystkie stany USA zezwoliły kobietom na kupowanie, sprzedawanie i posiadanie własności lub pisania własnego testamentu i umów.

Bez narodu żydowskiego świat, jaki znamy, po prostu by nie istniał. Paul Johnson pięknie podsumował to: „Im (Żydom) zawdzięczamy ideę równości wobec prawa, zarówno boskiego, jak i ludzkiego, świętości życia i godności osoby ludzkiej, indywidualnego sumienia, a więc i osobistego odkupienie, zbiorowego sumienia, a więc odpowiedzialności społecznej, pokoju jako abstrakcyjnego ideału i miłości jako podstawy sprawiedliwości oraz wielu innych przymiotów, które stanowią podstawowe wyposażenie moralne ludzkiego umysłu. Bez Żydów byłoby tu bardzo pusto”.

I podczas gdy świat był zajęty wchłanianiem żydowskich wynalazków w swoją kulturę, Żydzi byli jednocześnie prześladowali i nierzadko próbowano nas zniszczyć. Jakie to dziwne, że jeden z najbardziej pozytywnych darczyńców ludzkości został „wyróżniony” większą nienawiścią niż którykolwiek inny. Cahill opisał to zjawisko tak: Nasza historia pełna jest przykładów tych, którzy nie chcieli widzieć, czym naprawdę są Żydzi, tych którzy przez intelektualną ślepotę, rasowy szowinizm, ksenofobię lub po prostu ze złości, nie byli w stanie przyznać temu dziwacznemu plemieniu, tej przypadkowej bandzie, tej rasie tułaczy, którzy są prekursorami zachodniego świata, tego co im się należy.

Polskie tłumaczenie

Alex Wieseltier

https://www.aish.com/jw/s/How-the-Jews-Changed-the-World-and-We-Dont-Even-Know-It.html

3 myśli na temat “JAK ŻYDZI ZMIENILI ŚWIAT, A MY NAWET O TYM NIE WIEMY

 1. Artykuł ciekawy, chociaż stanowi ewidentne pomieszanie z poplątaniem. Przede wszystkim miesza dorobek judaizmu (religii żydowskiej) z dorobkiem Żydów (narodu). Otóż, judaizm nie jest wynalazkiem Żydów, lecz religią objawioną temu narodowi przez Jedynego i Prawdziwego Boga. Dlaczego Bóg wybrał do tego celu pewien prosty naród pasterski, jakich wiele istniało w starożytności i który – w przeciwieństwie do Egipcjan, Babilończyków, Persów, Greków czy Rzymian nie wytworzył odrębnej cywilizacji – pozostaje na wieki Jego tajemnicą. To nie „Żydzi byli rewolucyjni”, lecz rewolucyjne były – w owych czasach – prawdy, które Bóg objawił Żydom i przykazania, które im nadał, a które odtąd wyznaczają fundament wszelkiej ludzkiej etyki. To nie Żydzi „wynaleźli szabat”, jak pisze (zupełnie bez sensu) autor, lecz Bóg im wprost nakazał (a jest to przecież jedno z pierwszych i najważniejszych przykazań) święcić dzień siódmy tygodnia. To samo można powiedzieć o (prawie) wszystkich pozostałych, wymienionych w tekście, osiągnięciach judaizmu (nie: Żydów), a w rzeczywistości – Bożych przykazaniach. Jedynym osiągnięciem własnym Żydów, spośród wskazanych w tekście 11 punktów, jest punkt 3, czyli powszechna umiejętność pisania i czytania.
  Z kolei punkt 9. to jakiś nonsens! Co to znaczy, że „Tora była pierwszym systemem, który ograniczył uprawnienia monarchy”? Jakiego monarchy? Faraona? W Torze nie ma ani słowa o ograniczaniu uprawnień monarchy, bo w czasach, kiedy powstała, nikomu się nie śniło, że lud Izraela może mieć jakiegoś własnego monarchę (faraon nie był, w sposób oczywisty, własnym monarchą). Jedynym panem i królem Izraela był przez wieki jego Bóg, który swój lud nauczał (przez proroków), prowadził i ochraniał. Z księgi Samuela wiemy, jak doszło do wyboru pierwszego króla Izraela. Wiemy też, że ta idea nie wyszła od Boga lecz od samego narodu żydowskiego.
  Oczywiście, judaizm nie składa się tylko z ksiąg objawionych, których prawdy pochodzą od Najwyższego. Objawiona jest Tora, objawiona jest cała Biblia, czyli Tanach. Talmud powstały po zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej, to wytwór samych Żydów, ale nie jest on księgą świętą, chociaż zawiera komentarze do Ksiąg Świętych.
  Reasumując: wyjątkowość narodu żydowskiego i jego wkład w rozwój cywilizacji ludzkiej nie wynika z jakichś szczególnych – na tle innych narodów starożytności – osiągnięć intelektualnych lub moralnych. Żydzi nie dali światu medycyny, geometrii, filozofii, astronomii i dramatu – jak Grecy, nie dali prawa i wynalazków technicznych – jak Rzymianie, nie dali algebry – jak Arabowie ani nie wynaleźli prochu strzelniczego, tuszu i igły kompasu – jak Chińczycy. Dali jednak ludzkości rzecz bezcenną: wiarę w jedynego Boga oraz Świętą Księgę Jego praw. Potrafili, nawet w najbardziej niesprzyjających, mrocznych i tragicznych czasach wiarę tę i przykazania zachować (mimo licznych prześladowań a także dobrowolnych odstępstw na rzecz pogaństwa) aż do czasów, kiedy dzięki chrześcijaństwu wiara ta, prawa i przykazania a także nauka o Bożym zbawieniu mogły stać się udziałem całej ludzkości. W tym sensie świat współczesny bez Żydów byłby nie tylko zupełnie inny, ale bez wątpienia zdecydowanie gorszy.

  Polubienie

  1. Jak to? To Jezus nie przyszedł żeby zbawić Świat? Myślałem, że musiał umrzeć, a tu jednak został zabity?
   Dziwne… 1/3 Boga „schodzi” na Ziemię by oddać za nas życie i przy okazji dostać władzę nad światem od 1/3 Boga (czyli Boga Ojca – Boga Żydów) i piętnuje się naród, który to umożliwił?
   Przecież Jezus zawsze nauczał abyśmy kochali każdego człowieka i dawali mu szansę, przebaczali. Sam tą miłość pokazywał wielokrotnie. Wystarczy popatrzeć jak potraktował miłosiernie Judasza (Mt. 26, 24-25):
   Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził». Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: «Czy nie ja, Rabbi?» Odpowiedział mu: «Tak jest, ty».
   Jak się zakończył ten akt miłosierdzia i wspaniałomyślności, ten istny przykład wybaczania wszyscy wiemy… Choć może nie do końca, bo przecież według Ewangelii Judasz się powiesił, Dzieje opisują jego życie w pięknym domu, w którym złamał sobie kark, a tradycja Kościelna mówi, że się roztył niemiłosiernie…
   Która wersja nie byłaby prawdziwą to miłość z powyższych słów aż przytłacza zwykłego człowieka. Takiego wzoru nie da się doścignąć. Ciekawe jest to, że misternie zaplanowana przysługa, która dała preegzystujacemu Jezusowi szansę na powrót do swojego Królestwa, objęcie pełni władzy i danie takiej przysługi dla całego świata jak zbawienie, dla człowieka, przez którego było to możliwe (Judasz) zakończyła się tragicznie…Warto też przypomnieć te słowa z Łk 19,27: Lecz tych moich nieprzyjaciół, którzy nie chcieli, abym nad nimi panował, przyprowadźcie tu i zabijcie na moich oczach.
   Oby słowa z Izajasza 2,4 o oczekiwanym Namaszczonym kiedyś się spełniły…
   „On będzie rozjemcą pomiędzy ludami
   i wyda wyroki dla licznych narodów.
   Wtedy swe miecze przekują na lemiesze,
   a swoje włócznie na sierpy.
   Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza,
   nie będą się więcej zaprawiać do wojny.”
   Pamiętajmy też, że Jezus oddał życie za Katolików z wielki ochotą (jeżeli możesz oddal ode mnie ten kielich…)
   Więcej pokory dla Nas wszystkich. Wszystkiego dobrego!

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s