Czym są judeochrześcijańskie wartości?

Autor: Dennis Prager

Często używa się terminu „wartości judeochrześcijańskie”.

Jestem tym, który go używa.

Robię to z tego samego powodu, dla którego zrobiła to nieżyjąca już wielka brytyjska premier Margaret Thatcher:

„Prawdy tradycji judeochrześcijańskiej — powiedziała — są nieskończenie cenne nie tylko dlatego, jak wierzę, że są prawdziwe, ale także dlatego, że dostarczają impulsu moralnego, który jako jedyny może doprowadzić do tego pokoju, w prawdziwym znaczeniu tego słowa, za którym wszyscy tęsknimy… Niewiele jest nadziei na demokrację, jeśli serca mężczyzn i kobiet w demokratycznych społeczeństwach nie mogą zostać poruszone wezwaniem do czegoś większego niż oni sami”.

Pani Thatcher była wierzącą chrześcijanką. Jestem wierzącym Żydem. Chociaż mamy wspólne przekonania religijne, mamy różne teologie. Ale mamy te same podstawowe wartości. A w kategoriach społecznych wartości moralne są o wiele ważniejsze niż teologie.

Dlatego tradycyjnie religijni protestanci, katolicy, mormoni i Żydzi są zgodni w prawie każdej ważnej kwestii społecznej.

Oto 10 z tych wartości.

Nr 1: Jest jeden Bóg. Bóg jest Bogiem przedstawionym światu przez Biblię Hebrajską — źródłem jednej uniwersalnej moralności.

Nr 2: Biblia Hebrajska (jedyna Biblia, którą Jezus znał i którą często cytował) wprowadziła najbardziej rewolucyjną ideę moralną w historii: że istnieją obiektywne prawdy moralne, tak jak istnieją prawdy matematyczne i naukowe. Bez Boga jako źródła norm moralnych nie ma prawdy moralnej; są tylko opinie moralne.

Nr 3: Ponieważ istnieją prawdy moralne, dobro i zło są takie same dla wszystkich ludzi.

Nr 4: Bóg — nie człowiek, nie rząd, nie popularna opinia, nie demokratyczne głosowanie — jest źródłem naszych praw. Wszyscy ludzie „są obdarzeni przez swojego Stwórcę pewnymi niezbywalnymi prawami”, głosi amerykańska Deklaracja Niepodległości.

Nr 5: Człowiek jest „stworzony na obraz Boga”. Dlatego każde ludzkie życie jest cenne. Dlatego rasa nie ma znaczenia, ponieważ wszyscy jesteśmy stworzeni na obraz Boga, a Bóg nie ma rasy.

Nr 6: Świat oparty jest na Boskim porządku, co oznacza Boskie rozróżnienia. Wśród tych rozróżnień są Bóg i człowiek, mężczyzna i kobieta, człowiek i zwierzę, dobro i zło, natura i Bóg, świętość i profanum.

Nr 7: Człowiek zasadniczo nie jest dobry. Chrześcijanie mówią o „grzechu pierworodnym” w odniesieniu do grzesznej natury człowieka; Żydzi cytują samego Boga w Księdze Rodzaju: „Wola serca człowieka jest zła od młodości” (Rdz 8,21). Nie są to identyczne przekonania, ale oba różnią się od naiwnej oświeceniowej wiary, że człowiek jest zasadniczo dobry. I dochodzą do tego samego wniosku: potrzebujemy opartych na Bogu zasad, które powstrzymują nas przed naszą naturalną skłonnością do czynienia zła.

Nr 8: Dlatego nie wolno nam iść za głosem serca. Zarówno religijni żydzi, jak i chrześcijanie są w pełni świadomi tego, jak moralnie niebezpieczne jest kierowanie się emocjami. Ci, którzy odrzucają wartości judeochrześcijańskie, są znacznie bardziej skłonni do przestrzegania i promowania rady: „Podążaj za głosem serca”.

Nr 9: Bóg dał nam Dziesięć Przykazań — rdzeń wartości judeochrześcijańskich. Dlatego, aby zastosować tylko jedno z Dziesięciu Przykazań w naszych moralnie zdezorientowanych, świeckich czasach, musisz „Czcij swojego ojca i matkę”, nawet jeśli głosowali na kogoś, kogo nienawidzisz – co oznacza przynajmniej pozostawanie z nimi w kontakcie i nie waż się pozbawić ich prawa do kontaktów z wnukami.

Nr 10: Istoty ludzkie mają wolną wolę. W świeckim świecie nie ma wolnej woli, ponieważ wszystkie ludzkie zachowania przypisuje się biologii i środowisku. Tylko światopogląd religijny, ponieważ zakłada istnienie boskiej duszy — czegoś niezależnego od biologii i środowiska — pozwala na wolną wolę.

Jest jeszcze jeden ważny aspekt terminu „judeochrześcijański”. Te dwie religie potrzebują się nawzajem. Bez Starego Testamentu nie ma Nowego Testamentu. Praktycznie każda chrześcijańska zasada moralna wywodzi się z Biblii Hebrajskiej – nie tylko 10 wyliczonych tutaj wartości judeochrześcijańskich, ale takie podstawowe zasady moralne, jak „Kochaj bliźniego swego jak siebie samego (Kpł. 19:18), „Kochaj Boga swego całym swoim sercem…” (Powtórzonego Prawa 6:5) i „Kochaj obcego” (Powtórzonego Prawa 10:19).

Jednocześnie judaizm potrzebuje chrześcijan. To chrześcijaństwo przyniosło światu Torę i resztę hebrajskiej Biblii. Uznał to największy myśliciel żydowski po Mojżeszu, Majmonides.

Tak więc, podczas gdy ludzie mówią o wartościach „judeochrześcijańskich”, ludzie nie mówią o wartościach „judeomuzułmańskich”. Jak pisze znany żydowski uczony David Novak: „Majmonides zarządza, że Żydzi mogą nauczać Tory chrześcijan, ale nie muzułmanów, ponieważ chrześcijanie wierzą, że Pismo Hebrajskie in toto jest objawionym słowem Boga, podczas gdy muzułmanie wierzą, że głównym tekstem jest Koran; dla nich Pismo Hebrajskie jest błędnym objawieniem. W ten sposób Żydzi i Chrześcijanie dzielą się wspólnym objawieniem w sposób, w jaki Żydzi nie dzielą się z żadną inną wspólnotą religijną”.

Ostatecznym ucieleśnieniem wartości judeochrześcijańskich były Stany Zjednoczone Ameryki. Założycielami Ameryki byli chrześcijanie (niektórzy kulturowo, inni doktrynalnie), którzy byli zakorzenieni w Biblii Hebrajskiej. Ameryka została założona nie po to, by zastąpić Izrael, ale jako „Drugi Izrael”. Do niedawna była nim.

2 myśli na temat “Czym są judeochrześcijańskie wartości?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s