Jom Kipur

Rozpoczął się nowy żydowski rok. Rosz ha-Szana to również Jom ha-Din, czyli Sądny Dzień. Zgodnie z tradycją, tego dnia Najwyższy Sędzia osądza postępowanie ludzi; dobrych zapisuje do Księgi Życia, a złych do Księgi Śmierci; wyrok na pozostałych zawiesza do dnia Jom Kipur.Dni między Rosz ha-Szana a Jom Kipur to Dni Skruchy. W tym czasie każdy ma… Czytaj dalej Jom Kipur