Kara śmierci

Nakaz stosowania kary śmierci za morderstwo z premedytacją (i tylko za morderstwo z premedytacją) jest jedynym przykazaniem w całej Torze, które powtórzone zostaje we wszystkich pięciu księgach Tory. Do tego stopnia jest to podkreślone z całą mocą, że jakkolwiek za wszystkie przestępstwa można wykupić się wypłacając pokrzywdzonemu odszkodowanie, za odebranie człowiekowi życia nie można, bo… Czytaj dalej Kara śmierci

CZYM JEST DRZEWO ŻYCIA (ETZ CHAIM)?

Termin ten wywodzi się z biblijnej historii Ogrodu Eden i jest często używany w życiu Żydów.Hebrajski termin etz chaim (dosłownie „drzewo życia”) jest powszechnym terminem w życiu żydowskim, często używanym w odniesieniu do Tory. Jest to popularna nazwa synagog i szkół żydowskich, a także tytuł jednego z najważniejszych dzieł mistyki żydowskiej.Torę i jej przykazania porównuje… Czytaj dalej CZYM JEST DRZEWO ŻYCIA (ETZ CHAIM)?

CO WYNIKA Z TEGO, ŻE NA POCZĄTKU BYLI TYLKO ADAM I CHAWA?

Na początku pierwszej księgi Tory, Bereszit (Księga Rodzaju), znajdujemy opis stworzenia człowieka. Jego symbolika wymaga wyjaśnienia: został stworzony jeden człowiek; jedna para ludzi. Jakie są tego konsekwencje? Najważniejszą sprawą, odróżniającą człowieka od wszystkich innych dzieł Boga, był fakt, że o ile rośliny i żywe istoty, na polecenie Boga „wydawała” ziemia („Bóg zechciał, aby ziemia wydała… Czytaj dalej CO WYNIKA Z TEGO, ŻE NA POCZĄTKU BYLI TYLKO ADAM I CHAWA?

JUDAIZM: NATURA, ZWIERZĘ, CZŁOWIEK, EKOLOGIA.

Ostatnie dyskusje na temat ekologii powinny zwrócić naszą uwagę na poważny problem. Jest to problem kulturowy oraz zarazem etyczny i tak jak większość problemów kulturowych i etycznych ma bezpośredni związek z judaizmem, z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawę. … We wszystkich kulturach poprzedzających świętą księgę Żydów, Torę, istniały jakieś formy kultu Natury. Przez tysiąclecia ludzie widzieli… Czytaj dalej JUDAIZM: NATURA, ZWIERZĘ, CZŁOWIEK, EKOLOGIA.

Żydowska idea na celowniku

Zamieszanie w temacie płci. Gender. Transpłciowość. Marsze równości. LGBTQ+. Te tematy są mocno widoczne w mediach. A co na temat płci mówi w swojej filozofii społecznej judaizm? Wartością, wynikającą z Tory i specyficznie – w swojej genezie – żydowską, jest staranne wyodrębnienie płci, przypisanie im społecznych ról i dbanie o to, by nie zacierały się… Czytaj dalej Żydowska idea na celowniku