SZECHITA – TEMAT (ZNÓW!) AKTUALNY

Zamieszczamy tłumaczenie obszernych fragmentów artykułu „Freedom of Religion vs. Animal Rights”, który ukazał się w The Jewish Magazine. 

Poniższy artykuł wyjaśnia, dlaczego ogłuszanie zwierzęcia jest w rzeczywistości okrucieństwem wobec niego i dlaczego sposób pozbawiania zwierzęcia życia nakazany w Torze jest bardziej miłosierną metodą uboju zwierząt i drobiu.

„Ogłuszanie” to współczesna, nieżydowska metoda pozbawienia zwierząt i drobiu przytomności przez zabiciem w celu uzyskania mięsa do konsumpcji. Organizacje praw zwierząt są zatroskane, aby nie powodować cierpienia i bólu u zwierzęcia i uważają, że pozbawianie zwierzęcia przytomności przed ubojem jest właściwym rozwiązaniem. Według rozporządzenia prawnego w Anglii celem oszołomienia jest „pozbawienie zwierzęcia świadomości, aż do jego śmierci”. Dwie podstawowe brytyjskie metody ogłuszania bydła i owiec to porażenie prądem, gdy elektrody są przymocowane do głowy i serca, oraz ogłuszanie mechaniczne przy pomocy urządzenia (Captive Bolt Gun), które wstrzeliwuje w czaszkę zwierzęcia metalowy bolec skierowany w przednią część mózgu. Czy stosowanie tych metod „ogłusza” czy zabija?

Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) i Ustawa o Humanitarnym Uboju wymieniają cztery metody, które są stosowane w Ameryce, jakich celem jest uczynienie zwierzęcia niewrażliwym na ból przed jego zabiciem:

1. Dwutlenek węgla

2. Niepenetrujący Bolec

3. Postrzał

4. Porażenie prądem

Czy oszołomione zwierzę znajduje się w stanie nieprzytomności czy w stanie paraliżu? Nieprzytomne zwierzę nie czułoby bólu, ale sparaliżowane zwierzę może podlegać potwornym cierpieniom. Nie ma sposobu, by powiedzieć, czy zwierzę jest sparaliżowane czy też pozbawione przytomności, ponieważ zwierzę nie jest w stanie wykazywać symptomów bólu podczas sparaliżowania.

„Stun-to-stick” („Od ogłuszenia do zakłucia”) jest terminem stosowanym na opisanie czasu od chwili utraty przez zwierzę przytomności do chwili uboju zwierzęcia w celu wykrwawienia – co oznacza jego zakłucie. Cztery metody zatwierdzone przez Ustawę o Humanitarnym Uboju i USDA mają problem ze zwierzęciem odzyskującym przytomność przed jego zakłuciem, czyli użyciem noża do uboju, aby nastąpiło wykrwawienie. Zwierzę, które odzyskało świadomość, może odczuwać obrażenia, którym zostało poddane w trakcie ogłuszania. Ból i cierpienie powstałe w wyniku ogłuszania są rzeczywistym okrucieństwem wobec zwierzęcia i dokładnie tym, czego starają się uniknąć zarówno wszystkie środowiska głoszące prawa zwierząt jak i humanitarne ustawodawstwo.

Grupy zabiegające o dobro zwierząt i kraje europejskie, które zdelegalizowały szechitę poprzez wprowadzenie obowiązku ogłuszania, nie wydają się być zainteresowane tym, że zwierzę może odzyskać przytomność po oszołomieniu, ani wynikającym z tego okrucieństwem wobec zwierząt. Ponadto nie wydają się być zaniepokojone, że oszołomione zwierzę może być w rzeczywistości jedynie w stanie paraliżu, a tym samym podatne na ból podczas sparaliżowania.

W metodzie pozbawiania zwierząt życia nakazanej przez Torę nie ma żadnego opóźnienia „stun-to-stick” ani żadnego sparaliżowania. Metoda szechity pozbawia zwierzę możliwości odczuwania bólu w ciągu paru sekund.

Halaf – nóż o chirurgicznej ostrości skalpela przecina tkankę i naczynia krwionośne szyi szybkim i fachowym cięciem poprzecznym. Powoduje to natychmiastowy spadek ciśnienia krwi napływającej do mózgu, czego rezultatem jest natychmiastowa utrata świadomości i wrażliwości na ból. W odróżnieniu od „ogłuszania” proces ten jest nieodwracalny, bez żadnego zagrożenia odzyskaniem przytomności przez zwierzę…

Przyjrzyjmy się bliżej „humanitarnemu” ogłuszaniu i ubojowi akceptowanemu przez chrześcijański Zachód:

Mechaniczne ogłuszanie to metoda polegająca na wstrzeliwaniu metalowego bolca do mózgu, po czym zwierzęciu związuje się nogi, zawiesza je do góry nogami i jak najszybciej poddaje ubojowi w celu wykrwawienia. Istnieje możliwość odzyskania przez zwierzę świadomości tak, że jest świadome bólu i stresu do momentu uboju. Aby zabezpieczyć się przed tym, wiele rzeźni, choć nie wszystkie, stosują podwójne wstrzeliwanie bolca (jest to znane jako tzw. ”double knock”).

Istnieją dwa rodzaje urządzenia do mechanicznego ogłuszania (Captive Bolt Gun): penetrujący czaszkę i bez penetracji. Niepenetrujący bolec jest wstrzeliwany do mózgu tak jak penetrujący. Jednak jest to bolec z płaską, okrągłą głowicą i jego zastosowanie pozwala uniknąć czasochłonnego usuwania dużych skrzepów krwi, włosów, kości, drzazg i zanieczyszczeń z mózgu.

Urząd Kontroli Bezpieczeństwa Żywności w USA (FSIS) wprowadził zmiany do federalnych przepisów zakazujące używania urządzeń stosujących bolce penetrujące czaszkę. Badania przeprowadzone przez Harvard dla USDA wykazały, że te urządzenia stanowią zagrożenie dla zdrowia, ponieważ mogą przekazywać czynnik BSE (choroba wściekłych krów). [Warto zauważyć, że mięso koszerne nie zostało dotknięte epidemią choroby wściekłych krów, które zaatakowało Anglię kilka lat temu]. Penetrujące urządzenie do ogłuszania wciąż jest używane w Europie.

Ogłuszanie przy pomocy kuli, podobnie jak mechaniczne urządzenie ogłuszające, polega na strzale w mózg. Przepisy federalne przewidują, że pojedyncza kula skierowana do mózgu musi pozbawić zwierzę przytomności, ale nie zawsze jest to stanem faktycznym.

Dwutlenek węgla jest używany do duszenia, a gdy zwierzę zachłystuje się konwulsyjnie pozbawione tlenu, bardzo często bywa zabite zamiast być ogłuszone. Z drugiej strony, wiele zwierząt szybko odzyskuje przytomność po opuszczeniu komory gazowej. Jest ważne, aby zakłuć zwierzę w celu wykrwawienia jak najszybciej to tylko możliwe, zanim ponownie odzyska świadomość i podatność na ból.

W USA dwutlenek węgla jest używany przede wszystkim do ogłuszania trzody chlewnej, cieląt i owiec, natomiast w Anglii jest wykorzystywany głównie do drobiu, co przyczynia się do niezamierzonego okrucieństwa. To okrucieństwo występuje w przypadku odzyskania przez ptaki świadomości i wyjaśnimy je przy omawianiu porażania prądem.

Humanitarne ogłuszanie prądem wywołuje drgawki epileptyczne w działania wyniku elektrod umieszczonych na głowie, aby wywołać niewrażliwość na ból. Elektrody należy umieścić także na sercu wywołując zatrzymanie krążenia, ponieważ porażenie mózgu nie jest wystarczające. I nawet po porażeniu mózgu i serca zwierzę można jeszcze odzyskać świadomość, dlatego czas pomiędzy ogłuszeniem i zakłuciem zwierzęcia nie może przekroczyć 30 sekund. To 30 sekundowe opóźnienie pomiędzy ogłuszeniem a zabiciem jest osiągane poprzez automatyzację, która dba o prędkość produkcji jako o ważny czynnik, ale nie bierze pod uwagę dobra zwierząt.

Szechita uwzględnia dobro konkretnego zwierzęcia przed ubojem, co zostanie wyjaśnione w dalszej części. Gdy urządzenie mechaniczne lub porażenie prądem nie poskutkuje, uszkodzone zwierzę jest w stanie intensywnego bólu, oczekując na kolejny bolec lub na mocowane powtórnie elektrody, w celu ponownego ogłuszenia.

Badania wskazują, że urządzenie mechaniczne i dwutlenek węgla wywołują reakcję w postaci nagłego i obfitego wypróżnienia jelitowego, co dowodzi silnego stresu. (Mitchell, 1988; Hartung, 2002).

Porażenie prądem powoduje niedotlenienie z powodu paraliżu mięśni oddechowych. Masywna sensoryczna stymulacja jest niemożliwa i może to być skrajnie bolesne. Paraliż będzie maskował oznaki cierpienia. (Sassoon, 1956; Hillman, 1993). Ubój drobiu odbywa się przez powieszenie ptaka do góry nogami w kajdanach na nogi i umieszczenie w systemie przenośnika transportującego do zagazowania lub porażenia prądem, poprzez zanurzenie głowę w zelektryfikowanej wodzie. Następnie ptak transportowany jest do miejsca, gdzie następuje mechaniczne obcięcie jego głowy.

W rzeczywistości 20% z drobiu przy stosowaniu tych metod nie zostaje ogłuszone i zostaje poddane śmierci w torturach. Angielski Urząd Środowiska, Żywności i Spraw Wsi (DEFRA) odnotował w roku 2006:

„Poprzedzające ogłuszenie wstrząsy powodują u ptaka ból. W większości przypadków, te wstrząsy są spowodowane opadaniem skrzydeł tak, że ich zakończenia dotykają zelektryfikowanej wody nim zanurzy się w niej głowa. Ból wywołany przez te wstrząsy może spowodować, że ptak macha skrzydłami tak gwałtownie, iż unosi głowę unikając jej pełnego zanurzenia i nie otrzymując skutecznego ogłuszenia.”

W wielu przypadkach ptak macha skrzydłami tak energicznie, że unika zetknięcia z wodą, a także z krawędzią tnącą, która ma go pobawić głowy. W takich przypadkach ptak jest transportowany dalej przez przenośnik, żywcem parzony i pozbawiony upierzenia.

Koszerny ubój zapewnia uniknięcie tych okrucieństw. Każdy ptak jest pojedynczo przekazywany wysoko wykwalifikowanemu szochetowi (rzeźnikowi). Ptak jest kładziony na grzbiecie z głową skierowana do góry i podczas gdy jest spokojny i nieruchomy – podlega zabiciu. Dopiero po śmierci jest on podniesiony do góry nogami, aby się wykrwawił. Ogłuszone zwierzę wykrwawia się przed śmiercią i w trakcie wszystkich spowodowanych tym cierpień.

Szechita skupia się na dobru zwierząt i drobiu. Każde zwierzę jest zabijane indywidualnie, a nie maszynowo, chociaż operowanie zwierzęciem może być zautomatyzowane. Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, Anglii i Danii wykazały, że zwierzę nie jest świadome cięcia, ani też nie wykazuje żadnych oznak bólu lub dyskomfortu w wyniku żydowskiej metody uboju.

Dobroć wobec zwierząt z całą pewnością pochodzi z Tory, czego przykładami są zakazy korzystania z pracy zwierząt w Szabat (Księga Wyjścia 20:10); micwa odgonienia ptasiej samicy przed wyjęciem jaj z gniazda (Księga Powtórzonego Prawa 16:6); zakazu ubój matki i jej potomstwa w tym samym dniu (Księga Kapłańska 22:28); nakaz aby urodzone zwierzę było z matką w ciągu pierwszych 7 dni (Księga Kapłańska 22:27); nakaz nakarmienia zwierzęcia przed nakarmieniem siebie (Księga Powtórzonego Prawa 11: 15) – i wiele więcej.

Wnioski:

Kraje, które wymagają ogłuszania dają się podzielić na dwie grupy. Jedna grupa państw wymaga ogłuszenia przed ubojem. Druga twierdzi, ze ubój może być najpierw, ale ogłuszenie musi nastąpić natychmiast po uboju.

Dania, Finlandia i Dolna Austria twierdzą, że ubój może być wykonany w pierwszej kolejności, a potem ma być stosowane ogłuszenie. Powstaje pytanie, dlaczego ogłuszenie jest obowiązkowe po uboju, jeśli zwierzę jest niewrażliwe na ból w ciągu kilku sekund po szechicie? Gdy ogłuszenie może być dokonane, zwierzę jest już martwe.

Badania prowadzone w Danii, w Laboratorium Weterynarii w roku 1996 przez Dr Flemming Bager na dwudziestu bykach wskazały, że byki nie reagują na cięcie szechity: „Byki były trzymane w wygodnym ograniczniku na głowę, bez innych uwięzi. Stały spokojnie podczas cięcia i nie starały się wyrwać głów z ograniczników”. Dlaczego konieczne jest ogłuszanie, gdy zwierzę nie cierpi z powodu bólu?

W Szwecji zwierzę musi zostać ogłuszone przed ubojem. Jednak szwedzkie prawo zezwala na ubój zwierząt, które wolno przeprowadzić w zaciszu własnego podwórka bez wymogu ogłuszania. Ogłuszanie jest wymagane tylko w kategoriach komercyjnych produkcji mięsa. Dlaczego „ubój rytualny” nie jest humanitarny komercyjnie, ale jest humanitarny prywatnie?

Rozbieżności te są wynikiem tego, że w krajach o korzeniach germańskich istnieje zjawisko braku akceptacji fizjologicznych faktów takim, jakimi są. Odmawia się uznania rzeczywistości, bo działa się na podstawie wcześniejszych uprzedzeń i wiary, że ubój rytualny nie jest humanitarny, a że nowoczesne metody ogłuszania są, podczas gdy w rzeczywistości dowody wskazują, że jest odwrotnie.

Organizacje praw zwierząt nie troszczą się o zwierzę, które nie uległo ogłuszeniu lub które odzyskało przytomność. Brak jest próby ustawodawstwa dotyczącego czasu pomiędzy oszołomieniem a zakłuciem zwierzęcia, a także czynnika odzyskania świadomości lub definicji zwierzęcia będącego w stanie nieprzytomności lub paraliżu.

Badania przeprowadzone w Niemczech za pomocą elektrod umieszczonych na głowie zwierzęcia ubijanego wykazały, że w czasie żydowskiej metody uboju istnieje całkowita utrata świadomości, szybsza o kilka sekund, niż w przypadku obecnych metod ogłuszania.

Ubój koszerny jest tańszy, szybszy, bardziej humanitarny i mniej podatny na błędy niż ogłuszanie.

Shachna Linderman

Tłum. P. Jędrzejewski

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s